På grunn av smittesituasjonen vil all utleie av tilhengere, smøregrav, bormaskin osv stoppes fra og med i 26.5.2021. Ekstratømming av søppel blir også stanset. Dette vil gjelde til den 9.6.2021.

Med hilsen Styret