For å få tilgang til lading må det betales  en engangssum på kr 5.000,-. Ladetid koster kr 0,25 per minutt eller kr 15,- per time.

Interesserte må ta kontakt med borettslagets kontor for å få tilgang.