Vi i Kolstad Nattravn ønsker oss flere voksne som har kunnet tenkt seg å stille som nattravn hos

...

 

Til beboerne - Saupstad, 30.4.2008

 

BUSSTUR TIL FOSEN - RÅKVÅG

 

Midteggen Borettslag vil også i år tilby

...
 

 

TIRSDAG 26. MAI 2009 KL 18.00 I REVEGÅRDEN

 

Til stede fra styret:

Heidi Nordnes, Randi Thrana,Viggo

...

TIRSDAG 10. JUNI 2008 KL 18.00 I REVEGÅRDEN

Til stede fra styret:

Heidi Nordnes, Randi Thrana, Aud Bjørkum

...