Rundskriv

Traktorhengeren vil bli utplassert på den aktuelle datoen senest kl. 15.00.

Følgende må IKKE kastes i traktorhengeren: MALING O.L. - GIPS - ELEKTRISKE ARTIKLER.  Husk at du må bruke gjennomsiktige (blanke) avfallssekker! 

Attachments:
Download this file (Liste ekstratømming avfall 2023.pdf)Liste ekstratømming avfall 2023.pdf[Liste over datoer for ekstratømming av søppel]155 kB

Ordinær generalforsamling i Midteggen Borettslag avholdes tirsdag 07.05.2024.
Saker som ønskes behandlet på ordinær generalforsamling sendes styret på e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., eller via "Min Side" på www.tobb.no.

Sakene skal inneholde:

 • Overskrift
 • Beskrivelse av saken
 • Forslag til vedtak

Frist for innmelding: Lørdag 16.03.2024.

Infoskrivet for desember 2023 blir lagt ut som PDF-fil. Skrivet kan vises eller lastes ned ved å klikke på linken nederst i saken.

Attachments:
Download this file (Infoskriv 2-desember 2023.pdf)Infoskriv 2-desember 2023.pdf[Infoskriv for desember 2023]4119 kB

Infoskrivet for februar 2023, blir lagt ut som PDF-fil. Skrivet kan vises eller lastes ned ved å klikke på linken nederst i saken.

Attachments:
Download this file (Inforskriv 1-2023.pdf)Inforskriv 1-2023.pdf[Infoskriv for februar 2023]2575 kB

Infoskrivet for Juli 2022, blir lagt ut som PDF-fil. Skrivet kan vises eller lastes ned ved å klikke på linken nederst i saken.

Attachments:
Download this file (INFOSKRIV JULI 2022.pdf)INFOSKRIV JULI 2022.pdf[Infoskriv juli 2022]533 kB

Årets busstur for pensjonister og trygdede

Årets busstur foregår onsdag 8. juni 2022 og går til Åre i Jämtland.
Påmelding gjøres på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller telefon 72839020, og må skje innen den 20. mai 2022.

Program for dagen:

08:30 Avreise fra Revegården
09:15 Frokost på Stjørdal
12:30 Ankomst Åre. Tid til egen disposisjon.
14:30 Avgang fra Åre til Glasshytta i Duved
16:30 Ankomst Teveltunet Fjellstue. Middag og kaffe.
19:00 Forventet ankomst Revegården.

Fra og med i dag, fredag 19.11.2021, er det åpnet for bestilling av elbilladning fra Ohmia Charging. Dette gjelder i første omgang for alle som har garasjeplass. Du kan lese mere om hvordan dette virker og hvordan du bestiller på denne nettsiden - https://www.ohmiacharging.no/

Det vil i løpet av desember og januar også bli montert ca. 110 ladere på våre plasser ute. Dette blir fellesladere som alle beboere kan bestille tilgang til. Forhåpentlig vis vil de første av disse laderne bli aktivert i løpet av desember.

Ved behov for annen bistand i forbindelse med dette, er det bare å kontakte oss (driftsavdelingen) i Revegården på 72 83 90 20 eller Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Det er ikke anledning til å vaske sykler og dekk ved vannposten på gavlen av ME 12 B. Vi har en egen vaskeplass ved vaktmester-garasjen som kan benyttes fritt av beboerne. Skapet hvor du skrur på vannet låses opp med leilighetsnøkkelen.

Dette infoskrivet er utarbeidet i samarbeid mellom Trondheim kommune og Kruse Smith Entreprenør. Vi ønsker på denne måten å gi best mulig informasjon til aktuelle interessenter – særlig dere som er naboer til byggeplassen, for å sikre at dere er orientert om de planer og aktiviteter som vil bli gjennomført i tiden fremover.

Hva skal bygges- og hvordan:

Ny gang- og sykkelbru over Bjørndalen og Dovrebanen skal stå ferdig innen 24.Juni 2022. I tillegg skal det prosjekteres og bygges sykkelveger med fortau på begge sider av dalen som kobler brua til eksisterende g/s veger. Selve brua, som blir 180m lang, vil bli bygget i stål med understøttelse, dvs landkar og 2 søyler, i betong. Brukroppen vil bli bygget i seksjoner som blir fraktet til anleggsområdet på Tiller siden. Her vil disse bli sammenstilt før brua skyves over til andre siden. Med denne byggemetoden er behovet for arbeid i høyden redusert til et minimum. I tillegg er denne metoden meget gunstig for trafikkavviklingen da arbeidet med montering og installasjon kan foregå uten at veiene under brua blir stengt.

 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIDTEGGEN BORETTSLAG

TIRSDAG 16.6.2020 KL 18.00 PÅ PLENA BAK MIDTEGGEN 14

 

Til stede fra styret:

 

Heidi Nordnes, Aud Bjørkum Hansen, Anne Alice Tårnesvik, Martin Kaarvand. Tadeusz Drazkowski

 

Møtet ble åpnet av Heidi Nordnes, som ønsket de frammøtte velkommen. Sakslisten ble referert, og ingen hadde innvendinger til denne.

 

1. KONSTITUERING

I følge navnefortegnelse var det møtt 30 andelseiere og 6 fullmakter, til sammen 36 stemmer.

 

 1. Til møteleder ble valgt: Heidi Nordnes

 2. Valg av sekretær og to personer til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

Valgt til sekretær: Aud Bjørkum Hansen

Til å undertegne protokollen ble valgt: Randi Taftøy og Gjertrud Vik

 1. Spørsmål om møtet er lovlig innkalt.

Generalforsamlingen er innkalt slik vedtektene foreskriver.

Ingen hadde innvendinger til innkallingen, og møtet ble erklært lovlig satt.

 

Til tellekorps ble valgt: Elin Tallaksen og Siv Stenmann

 

2. ÅRSOPPGJØR FOR 2019

A) Godkjennelse av regnskap.

Vedtak: Regnskapet fastsettes som lagets regnskap for 2019.

 

B) Disponering av resultat.

Vedtak: Årets resultat, kr 7.658.426,- overføres annen egenkapital.

 

C) Revisors beretning

Vedtak: Revisjonsberetningen godkjennes.

 

3. GODTGJØRELSE TIL STYRET FOR PERIODEN 2019 – 2020

Det er feil i innkallingen, godtgjørelse til styret skal være 249.473,-.

Vedtak: Godtgjørelsen til styret for 2019-2020 fastsettes til kr 249.473,-.

 

4. ENDRING AV VEDTEKTER

Den 1.1.20 trådte nye regler i Lov om burettslag i kraft angående korttidsutleie. Laget kan ikke vedtektsfeste en annen grense enn 30 dager. Styret foreslår at nye regler angående korttidsutleie tas inn i vedtektene under punktet bruksoverlating.

Forslag til tekst om korttidsutleie:

«4-2(5) Andelseier kan overlate bruken av hele boligen til andre i inntil 30 døgn årlig uten borettslagets samtykke (korttidsutleie).»

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

 

5. SAKER FRA EIERE

5.1. Basestasjoner fra Kjell Ring

Se vedlegg for beskrivelse.

Styrets innstilling: Styret ser ingen grunn til å fjerne dagens basestasjoner med antenneutstyr. Dette med bakgrunn i regler fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerthet.

Vedtak: Styrets innstilling ble vedtatt mot Ole Edvardt Staveli samt 3 andre beboeres stemmer.

 

5.2. El-billading fra Rune W. Hjelmseth

Se vedlegg for beskrivelse.

Styrets innstilling: På nåværende tidspunkt har ikke vi 400 V tilgjengelig og en ombygging til 400 V vil innebære bytte av et ukjent antall trafoer. Det er også få biler som kan benytte seg av 400 V-lading i dag. Lading på 230 V IT-nett er uansett ikke noe problem og vil kunne dekke behovet for lading hos oss.

For at e-verkene skal kunne utnytte strømmen i bilene og dette skal komme bileierne til gode, så må både bil, ladestasjon og styresystem støtte «bidirectional» energiflyt. Et slikt system finnes ikke i dag, og dagens stasjoner og styresystem vil trolig ikke kunne støtte dette. Det vil også her bli vanskelig å avgjøre hvem som skal «selge» strøm når.

Styret stiller seg derfor negativ til forslaget.

Vedtak: Styrets innstilling vedtatt.

 

5. VALG

Styret:

Styremedlem for 2 år: Anne Alice Tårnesvik, ME 10 A (gjenvalg)

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

 

Styremedlem for 2 år: Martin Kaarvand, ME 14 C (gjenvalg)

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

 

Varamedlemmer for 1 år:

 1. Leandro dos Santos, SR 63 B (gjenvalg)

 2. Jan Trygve Fredriksen, SR 59 B (gjenvalg)

 3. Jorunn Taftøy, SR 61 C (ny)

 4. Kjell Ring, ME 16 (ny)

 5. Terje Bakøy, SR 61 C (ny)

 

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

 

Tunutvalg for 1 år:

 

LIA Anne Karin Nilsen SR 81B

Rune Nilsen « 81 B

Nevin Bardakci « 79B

 

TREKANTEN Gro Elin Tronseth « 71B

Helge Aune « 73A

Christina Ramsøy « 71 A

 

PRÆRIEN Jorunn Taftøy « 61C

Leandro dos Santos « 63B

Jan Trygve Fredriksen « 59 B

 

HØYVÅG Anny Eriksen « 51B

Irene Meland « 55B

Trine Nordnes « 53 B

 

TRØA Gjertrud Vik ME 2B

Heidi Nordnes « 2C

 

EGGA Anne Alice Tårnesvik « 10A

Kjell Ring « 16

Ken Roger Jensen « 10 A

 

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

 

 

Valgkomite for 1år:

Ann-Mari Lesund, SR 69C (gjenvalg)

Gjertrud Vik, ME 2B (gjenvalg)

Randi Taftøy, SR 67B (ny)

 

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

 

 

 

Møtet slutt ca kl 19.00

 

Aud B. Hansen Gjertrud Vik Randi Taftøy

Sign. Sign. Sign.

Kontoret har vært stengt for besøk i flere uker, men vil fra og med 19.5.2020 ha åpent på tirsdager mellom 13.00 og 19.00. Det er hjemmekontor de andre ukedagene slik at henvendelser på telefon og e-post blir besvart fortløpende.
Grendehuset vil være stengt for utleie og det blir ingen utsetting av raskhenger, begge deler ut juli 2020.
Vi starter opp igjen med utleie av tilhengere og smøregrav fra mandag den 18.5.2020. Ta kontakt på telefon 72839020 for nærmere informasjon.

 

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIDTEGGEN BORETTSLAG

TIRSDAG 7.5.2019 KL 18.00 I REVEGÅRDEN

 


Til stede fra styret:

Heidi Nordnes, Aud Bjørkum Hansen, Anne Alice Tårnesvik og Tadeusz Drazkowski

 
Møtet ble åpnet av Heidi Nordnes, som ønsket de frammøtte velkommen. Sakslisten ble referert, og ingen hadde innvendinger til denne.

 


1. KONSTITUERING


I følge navnefortegnelse var det møtt 44andelseiere og 7 fullmakter, til sammen 51 stemmer.

 
Til møteleder ble valgt: Heidi Nordnes
Valg av sekretær og to personer til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.
Valgt til sekretær: Aud Bjørkum Hansen

Til å undertegne protokollen ble valgt: Jorunn Taftøy og Randi Taftøy

Spørsmål om møtet er lovlig innkalt.
Generalforsamlingen er innkalt slik vedtektene foreskriver.

Ingen hadde innvendinger til innkallingen, og møtet ble erklært lovlig satt.

Til tellekorps ble valgt: Trine Nordnes, Siv Stenmann, Monika Danielsen

 


2. ÅRSOPPGJØR FOR 2018

 
A) Godkjennelse av regnskap.

Vedtak: Regnskapet fastsettes som lagets regnskap for 2018.

 
B) Disponering av resultat.

Vedtak: Årets resultat, kr 7.879.775,- overføres annen egenkapital.

 
C) Revisors beretning

Vedtak: Revisjonsberetningen godkjennes.

 


3. GODTGJØRELSE TIL STYRET FOR PERIODEN 2018 – 2019

 
Vedtak: Godtgjørelsen til styret for 2018-2019 fastsettes til kr 243.389,-.

 


4. SAKER FRA HEIDI THOMASSEN

 
4.1. Biler på tomgang i tunene

Forslag fra Styret om montering av skilter ved innkjøring i tunene. Kostnad kr 33.103,- inkl mva og ekskl montering.

Forslag fra salen om ikke å montere skilter.

Vedtak: Forslaget om ikke å montere skilter ble vedtatt enstemmig.

 
4.2. Prisfastsetting av strøm ladestasjoner

Forslag om å justere ned strømprisen på borettslagets ladestasjoner.

Vedtak: Styrets forslag om ikke å sette ned strømprisen ble vedtatt enstemmig.

 


5. VALG

 
Styret:

Styrets leder for 2 år: Heidi Nordnes, ME 2C (gjenvalg)

Vedtak: Heidi Nordnes valgt ved akklamasjon.

 
Styremedlem for 2 år: Aud Bjørkum Hansen, SR 69C (gjenvalg)

Vedtak: Aud Bjørkum Hansen valgt ved akklamasjon.

 
Styremedlem for 2 år: Tadeusz Drazkowski, ME 14B (ny)

Vedtak: Tadeusz Drazkowski valgt ved akklamasjon.

 
Styremedlem for 1 år: Merete Pettersen, SR 69C (ny)

Benkeforslag på Martin Kaarvand, ME 14 C

Vedtak: Valgt ble Martin Kaarvand.

 
Varamedlemmer for 1 år:

Leandro dos Santos, SR 63B (gjenvalg)
Iver Klingenberg, ME 10A (ny)
Rune Hammervik, ME 2B (ny)
Kenneth Holger Hargaut, SR 55B (ny)
Martin Kaarvand, ME 14C (ny)

Martin Kaarvand går ut siden han ble valgt som styremedlem.
Benkeforslag på Kjell Ring, ME 16, og Jan Trygve Fredriksen, SR 59 B. Vedtak: Vara nr 1, 2, 3 og 4 valgt ved akklamasjon. Etter valg fikk Jan Trygve Fredriksen flest stemmer og dermed valgt som 5. vara.

 


Tunutvalg for 1 år:

 
LIA

Anne Karin Nilsen 81B

Nevin Bardakci 79B

 


TREKANTEN

Gro Elin Tronseth 71B

Helge Aune 73A

 


PRÆRIEN

Jorunn Taftøy 61C

Leandro dos Santos 63B

Jan Trygve Fredriksen 59 B

 


HØYVÅG

Anny Eriksen 51B

Irene Meland 55B

Trine Nordnes 53 B

Geir Sponaas 51 A

 


TRØA

Mildrid Solemsli 6B

Gjertrud Vik 2B

Heidi Nordnes 2C

 


EGGA

Anne Alice Tårnesvik 10A

Kjell Ring 16

 
Vedtak: Tunutvalgene valgt ved akklamasjon.

 

 

Valgkomite for 1år:

Ann-Mari Lesund, SR 69C (gjenvalg)

Gjertrud Vik, ME 2B (gjenvalg)

Randi Taftøy, SR 67B (ny)

 
Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

 


Møtet slutt ca kl 18.15

 


Jorunn Taftøy        Randi Taftøy         Heidi Nordnes

sign.                        Sign.                       Sign

 

 

 

Til andelseierne i Midteggen Borettslag                                                   Saupstad, 19.11.2018

 

FELLESKOSTNADER 2019

Det blir ingen økning i felleskostnadene fra 1.1.2019.

 

KABEL-TV/INTERNETT

Vi har hatt fastavtale med Canal Digital/Telenor i 3 år. Fastavtalen har nå gått ut.

Ny avtale gjør at kabel-TV/Internett øker med kr 60,- per måned fra kr 239,- til kr 299,- fra 01.01.2019.

 

Grunnlaget for styrets beslutning er budsjettet for 2019, som er laget ut fra borettslagets kjente og forventede inntekter og utgifter.

 

For de eierne som ikke benytter avtalegiro, vil nye fakturaer bli tilsendt så snart de foreligger. De som benytter avtalegiro bør kontrollere at beløpsgrensen på avtalegiro ikke overskrides.

 

Med hilsen

for Styret i MIDTEGGEN BORETTSLAG

 

Lise Børstad

Daglig leder

Hvorfor?

Heimdal VGS åpner til høsten med over 1.000 elever og 150 ansatte. De har kun 100 parkeringsplasser til disposisjon for sine egne. Det blir også åpnet en idrettshall på skolen, hvor det er plass til 2.000 tilskuere.

Våre naboer Ringvegen og Kolstadflaten har privatisert sine parkeringsplasser, slik at vi er det eneste borettslaget med offentlig parkering og alle kan dermed parkere lovlig og fritt her.

Vi har allerede en del fremmedparkering i borettslaget, og vi ser for oss at når skolen åpner så vil dette eskalere og vi vil få en uholdbar situasjon hvor våre egne beboere ikke finner ledige parkeringsplasser.

Til eierne i Midteggen Borettslag                                                                            Trondheim, 14.12.2017
 
 
FELLESKOSTNADER FRA 01.01.18
 
Felleskostnadene holdes uendret fra 01.01.18
Grunnlaget for styrets beslutning er budsjettet for 2018(se vedlagt PDF-fil).
 
For de eierne som ikke benytter avtalegiro/e-faktura, vil nye fakturaer bli tilsendt så snart de foreligger.
De som benytter avtalegiro/e-faktura bør kontrollere at beløpsgrensen ikke overskrides.

 
 
Midteggen Borettslag

styret

 

TIRSDAG 9.5.2017 KL 18.00 I REVEGÅRDEN

 

Til stede fra styret:

Heidi Nordnes, Rune Nilsen, Aud Bjørkum Hansen, Jan Olav Børseth og Przemyslaw Cybulski

 

Møtet ble åpnet av Heidi Nordnes, som ønsket de frammøtte velkommen. Sakslisten ble referert, og ingen hadde innvendinger til denne.

 

1. KONSTITUERING

I følge navnefortegnelse var det møtt 41 andelseiere og 10 fullmakter, til sammen 51 stemmer.

 

Til møteleder ble valgt: Rune Nilsen

Valg av sekretær og to personer til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

Valgt til sekretær: Aud Bjørkum Hansen

Til å undertegne protokollen ble valgt: Siv Stenmann og Terje Bogen.

Spørsmål om møtet er lovlig innkalt.

Generalforsamlingen er innkalt slik vedtektene foreskriver.

Ingen hadde innvendinger til innkallingen, og møtet ble erklært lovlig satt.

 

Til tellekorps ble valgt: Tone Schjei Bjørnes, Berith Granmo og Andreas Løpen.

 

2. ÅRSBERETNING FOR 2016

Styrets årsberetning for 2016 ble referert.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

 

3. ÅRSOPPGJØR FOR 2016

a. Revisors melding ble referert.

Hovedpostene i regnskapet ble referert. Styrets forslag til disponering av resultat ble referert.

Vedtak: Regnskapet fastsettes som lagets regnskap for 2016, og årets overskudd kr 172.439,- overføres annen egenkapital.

Godtgjørelse til styret.

Vedtak: Godtgjørelsen til styret for 2016 fastsettes til kr 216.320,-.

 

4. VALG

Styreleder for 2 år: Heidi Nordnes, ME 2 C (gjenvalg)

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

 

Styremedlem for 2 år:

Aud Bjørkum Hansen, SR 69 C ( gjenvalg )

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

 

Styremedlem for 2 år:

Håvard Karlsen, SR 75 A ( ny )

Benkeforslag på Przemyslaw Cybulski og Silje Olin Myklebust

Vedtak: Przemyslaw Cybulski valgt til styremedlem for 2 år.

 

Varamedlemmer for 1 år:

1. vara Tove J. Kvello, SR 55 B

Benkeforslag på Håvard Karlsen og Silje Olin Myklebust.

Vedtak: Håvard Karlsen ble valgt til 1. vara.

 

2. vara Anne-Alice Tårnesvik, ME 10 A

3. vara Silje Olin Myklebust, SR 75 B

4. vara Tove J. Kvello, SR 55 B

5. vara Marit Grimstad, SR 55 A

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

 

Tunutvalg for 1 år:

 

LIA:

Anne Karin Nilsen, SR 81 B

Geir Sponaas, SR 81 A

Håvard Karlsen, SR 75 A

Silje Olin Myklebust, SR 75 B

 

TREKANTEN:

Gro Elin Tronseth, SR 71 B

Helge Aune, SR 73 A

Marius Nilsen, SR 69 C

Merete Pettersen, SR 69 C

 

PRÆRIEN:

Tore Knudsen, SR 61 C

Shahdoust Yazdani, SR 63 A

Emine Duyar, SR 59 B

Jan Olav Børseth, SR 59 B

 

HØYVÅG:

Mevlut Tahtaci, SR 55 A

Elsa Holmedal, SR 57 A

 

TRØA:

Eymi Tello, ME 2A

Mildrid Solemsli, ME 6 B

Gjertrud Vik, ME 2 B

Heidi Nordnes, ME 2 C

 

EGGA:

Andreas Løpen, ME 16

Tone Schjei Bjørnes, ME 10 A

Anne Alice Tårnesvik, ME 10 A

 

 

Valgkomite for 1 år:

 

Ann-Mari Lesund, SR 69 C (gjenvalg)

Ann Kristin Bruennech, SR 79 B ( « )

Gjertrud Vik, ME 2 B (ny)

 

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

 

 

Møtet slutt kl 19.30

 

 

Terje Bogen       Siv Stenmann       Heidi Nordnes

      Sign.                   Sign.                  Sign.

 

Søppeltilhengeren utplasseres fom MANDAG tom TORSDAG ettermiddag i de enkelte tun, og blir tømt etterfølgende formiddag. Ordningen er et tilbud til beboere som har behov for å kaste rask som ikke kan kastes i søppel- containeren. Utsetting av søppeltilhengeren vil i 2017 skje etter følgende turnus:

Lia
SR 75-81
Trekanten
SR 67-73
Prærien
SR 59-65
Høyvåg
SR 51-57
Trøa
ME 2-8
Egga
ME 10-16
02.01.17 03.01.17 04.01.17 05.01.17 09.01.17 10.01.17
11.01.17 12.01.17 16.01.17 17.01.17 18.01.17 19.01.17
23.01.17 24.01.17 25.01.17 26.01.17 30.01.17 31.01.17
01.02.17 02.02.17 06.02.17 07.02.17 08.02.17 09.02.17
13.02.17 14.02.17 15.02.17 16.02.17 20.02.17 21.02.17
22.02.17 23.02.17 27.02.17 28.02.17 01.03.17 02.03.17
06.03.17 07.03.17 08.03.17 09.03.17 13.03.17 14.03.17
15.03.17 16.03.17 20.03.17 21.03.17 22.03.17 23.03.17
27.03.17 28.03.17 29.03.17 30.03.17 03.04.17 04.04.17
05.04.17 06.04.17 18.04.17 19.04.17 20.04.17 24.04.17
25.04.17 26.04.17 27.04.17 02.05.17 03.05.17 04.05.17
08.05.17 09.05.17 10.05.17 11.05.17 15.05.17 18.05.17
22.05.17 23.05.17 29.05.17 30.05.17 31.05.17 01.06.17
06.06.17 07.06.17 08.06.17 12.06.17 13.06.17 14.06.17
15.06.17 19.06.17 20.06.17 21.06.17 22.06.17 26.06.17
27.06.17 28.06.17 29.06.17      

Ingen ordinær tømming i juli

Lia
SR 75-81
Trekanten
SR 67-73
Prærien
SR 59-65
Høyvåg
SR 51-57
Trøa
ME 2-8
Egga
ME 10-16
01.08.17 02.08.17 03.08.17 07.08.17 08.08.17 09.08.17
10.08.17 14.08.17 15.08.17 16.08.17 17.08.17 21.08.17
22.08.17 23.08.17 24.08.17 28.08.17 29.08.17 30.08.17
31.08.17 04.09.17 05.19.17 06.09.17 07.09.17 11.09.17
12.09.17 13.09.17 14.09.17 18.09.17 19.19.17 20.09.17
21.09.17 25.09.17 26.09.17 27.09.17 28.09.17 02.10.17
03.10.17 04.10.17 05.10.17 09.10.17 10.10.17 11.10.17
12.10.17 16.10.17 17.10.17 18.10.17 19.10.17 23.10.17
24.10.17 25.10.17 26.10.17 30.01.17 31.10.17 01.11.17
02.11.17 06.11.17 07.11.17 08.11.17 09.11.17 13.11.17
14.11.17 15.11.17 16.11.17 20.11.17 21.11.17 22.11.17
23.11.17 27.11.17 28.11.17 29.11.17 30.11.17 04.12.17
05.12.17 06.12.17 07.12.17 11.12.17 12.12.17 13.12.17
14.12.17 18.12.17 19.12.17 20.12.17 21.12.17 02.01.18
03.01.18 04.01.18 08.01.18 09.01.18 10.01.18 11.01.18
15.01.17 16.01.18 17.01.18 18.01.18 22.01.18 23.01.18
24.01.18 25.01.18 29.01.18 30.01.18 31.01.18 01.02.18

Daglig legges det sekker/poser med søppel ved siden av søppelcontainerne. Videre så settes det ut rask i tunene uten først å avtale dette med borettslagets kontor.

Ved flere anledninger har noen satt ut malingsspann i tunet, med det resultatet at unger har åpnet spannene og sølt maling på teglvegger, asfalt og innredningen i tunet. Det jobbes systematisk for å finne eieren av rotet. Styret har konferert med TOBBs jurist og gjort vedtak om at beboere fra nå av må betale for oppryddingen.

 Det vil fra nå av koste minimum kr 1.000,- å sette fra seg søppel ved siden av containerne eller i tunet uten først å ha gjort avtale med borettslagets kontor.

Styret i Midteggen Borettslag har vedtatt å øke felleskostnadene med 2,5 % fra 01.01.16.
Ny leie per måned for de enkelte andelene blir da:
2-roms kr 3 129
3-roms kr 4 498
4-roms kr 5 276

Ny kostnad for kabel-tv/internett per måned per enhet blir 239,- kroner fra 01.01.16.
Garasjeleie økes med 2,5 % fra 01.01.16.

Grunnlaget for styrets beslutning er budsjettet for 2016, som er laget ut ifra borettslagets kjente og forventede inntekter og utgifter.

For de eierne som ikke benytter avtalegiro, vil nye fakturaer bli tilsendt så snart de foreligger. De som benytter avtalegiro bør kontrollere at beløpsgrensen på avtalegiro ikke overskrides.

Midteggen Borettslag
Styret

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIDTEGGEN BORETTSLAG

TIRSDAG 26.5.2015 KL 18.00 I REVEGÅRDEN


Til stede fra styret:

Heidi Nordnes, Rune Nilsen, Viggo Olden, Aud Bjørkum Hansen og Jan Olav Børseth.

Møtet ble åpnet av Heidi Nordnes, som ønsket de frammøtte velkommen. Sakslisten ble referert, og ingen hadde innvendinger til denne.

Søppeltilhengeren utplasseres fom MANDAG tom TORSDAG ettermiddag i de enkelte tun, og blir tømt etterfølgende formiddag. Ordningen er et tilbud til beboere som har behov for å kaste rask som ikke kan kastes i søppel- containeren. Utsetting av søppeltilhengeren vil i 2015 skje etter følgende turnus:

Lia
SR 75-81
Trekanten
SR 67-73
Prærien
SR 59-65
Høyvåg
SR 51-57
Trøa
ME 2-8
Egga
ME 10-16
    05.01.15 06.01.15 07.01.15 08.01.15
12.01.15 13.01.15 14.01.15 15.01.15 19.01.15

20.01.15

21.01.15 22.01.15 26.01.15 27.01.15 28.01.15 29.01.15
02.02.15 03.02.15 04.02.15 05.02.15 09.02.15 10.02.15
11.02.15 12.02.15 16.02.15 17.02.15 18.02.15 19.02.15
23.02.15 24.02.15 25.02.15 26.02.15 02.03.15 03.03.15
04.03.15 05.03.15 09.03.15 10.03.15 11.03.15 12.03.15
16.03.15 17.03.15 18.03.15 19.03.15 23.03.15 24.03.15
25.03.15 26.03.15 07.04.15 08.04.15 09.04.15 13.04.15
14.04.15 15.04.15 16.04.15 20.04.15 21.04.15 22.04.15
23.04.15 27.04.15 28.04.15 29.04.15 30.04.15 04.05.15
05.05.15 06.05.15 07.05.15 08.05.15 11.05.15 12.05.15
18.05.15 19.05.15 20.05.15 21.05.15 26.05.15 27.05.15
28.05.15 01.06.15 02.06.15 03.06.15 04.06.15 08.06.15
09.06.15 10.06.15 11.06.15 15.06.15 16.06.15 17.06.15
18.06.15 22.06.15 23.06.15 24.06.15 25.06.15 29.06.15
30.06.15          

Minner om at det ikke er ordinær tømming i juli.

De nye prisene gjelder fra 1.1.2013.

Helgedager: kr 4.000,-
Hverdager: kr 2.000,-

For andelseiere gjelder følgende priser:

Helgedager: kr 2.000,-
Hverdager: kr 1.000,-

Det taes forbehold om prisøkning.

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIDTEGGEN BORETTSLAG

TIRSDAG 15.5.2012 KL 18.00 I REVEGÅRDEN

Til stede fra styret:
Heidi Nordnes, Rune Nilsen, Viggo Olden, Aud Bjørkum Hansen og Jan Olav Børseth

Møtet ble åpnet av Heidi Nordnes, som ønsket de frammøtte velkommen. Sakslisten ble referert, og ingen hadde innvendinger til denne.

Til eierne i Midteggen borettslag

Vår ref KSP\-B.44.0 J.nr:2011036718

Trondheim 22.11.2011

 

Styret i Midteggen borettlsag har vedtatt  at felleskostnadene øker med 5,5% fra 01.01.12. Garasjedelen øker med 2,5%.

Endringene er som følger:

2-roms fra 2611,- til 2755,-
3-roms fra 3753,- til 3959,-
4-roms fra 4402,- til 4644,-

Grunnlaget for styrets beslutning er budsjettet for 2012, som er laget ut ifra borettslagets kjente og forventede inntekter og utgifter. Budsjettet for 2012 følger vedlagt.

For de eierne som ikke benytter seg av avtalegiro, vil nye fakturaer bli  tilsendt så snart de foreligger. De som benytter avtalegiro bør kontrollere at beløpsgrensen på avtalegiro ikke overskrides.

 

Midteggen borettslag
Styret

Søppeltilhengeren utplasseres fom MANDAG tom TORSDAG ettermiddag i de enkelte tun, og blir tømt etterfølgende formiddag. Ordningen er et tilbud til beboere som har behov for å kaste rask som ikke kan kastes i søppel- containeren. Utsetting av søppeltilhengeren vil i 2012 skje etter følgende turnus:

Lia Trekanten Prærien Høyvåg Trøa Egga
SR 75-81 SR 67-73 SR 59-65 SR 51-57 ME 2-8 ME 10-16
02.01.12 03.01.12 04.01.12 05.01.12 09.01.12 10.01.12
11.01.12 12.01.12 16.01.12 17.01.12 18.01.12 19.01.12
23.01.12 24.01.12 25.01.12 26.01.12 30.01.12 31.01.12
01.02.12 02.02.12 06.02.12 07.02.12 08.02.12 09.02.12
13.02.12 14.02.12 15.02.12 16.02.12 20.02.12 21.02.12
22.02.12 23.02.12 27.02.12 28.02.12 29.02.12 01.03.12
05.03.12 06.03.12 07.03.12 08.03.12 12.03.12 13.03.12
14.03.12 15.03.12 19.03.12 20.03.12 21.03.12 22.03.12
26.03.12 27.03.12 28.03.12 29.03.12 10.04.12 11.04.12
12.04.12 16.04.12 17.04.12 18.04.12 19.04.12 23.04.12
24.04.12 25.04.12 26.04.12 30.04.12 02.05.12 03.05.12
07.05.12 08.05.12 09.05.12 10.05.12 14.05.12 15.05.12
21.05.12 22.05.12 23.05.12 24.05.12 29.05.12 30.05.12
31.05.12 04.06.12 05.06.12 06.06.12 07.06.12 11.06.12
12.06.12 13.06.12 14.06.12 18.06.12 19.06.12 20.06.12
21.06.12 25.06.12 26.06.12 27.06.12 28.06.12

Ingen ordinær tømming i juli

01.08.12 02.08.12 06.08.12 07.08.12 08.08.12 09.08.12
13.08.12 14.08.12 15.08.12 16.08.12 20.08.12 21.08.12
22.08.12 23.08.12 27.08.12 28.08.12 29.08.12 30.08.12
03.09.12 04.09.12 05.09.12 06.09.12 10.09.12 11.09.12
12.09.12 13.09.12 17.09.12 18.09.12 19.09.12 20.09.12
24.09.12 25.09.12 26.09.12 27.09.12 01.10.12 02.10.12
03.10.12 04.10.12 08.10.12 09.10.12 10.10.12 11.10.12
15.10.12 16.10.12 17.10.12 18.10.12 22.10.12 23.10.12
24.10.12 25.10.12 29.10.12 30.10.12 31.10.12 01.11.12
05.11.12 06.11.12 07.11.12 08.11.12 12.11.12 13.11.12
14.11.12 15.11.12 19.11.12 20.11.12 21.11.12 22.11.12
26.11.12 27.11.12 28.11.12 29.11.12 03.12.12 04.12.12
05.12.12 06.12.12 10.12.12 11.12.12 12.12.12 13.12.12
17.12.12 18.12.12 19.12.12 20.12.12 02.01.13 03.01.13
07.01.13 08.01.13 09.01.13 10.01.13 14.01.13 15.01.13

Til andelseier Saupstad, 11/03/11

UTSKIFTING AV VINDUER OG ETTERISOLERING

Prøvemontering i 2 stk leiligheter er nå snart ferdig. Om det ikke blir forsinkelser i leveransen av vinduer, så blir det oppstart i Egga-tunet etter påske. Arbeidet starter i Midteggen 10 A og går etter stigende nummer til Midteggen 16.

Detaljert fremdriftsplan oversendes alle andelseiere straks den er klar.

Hva som skal skje:

Før selve arbeidet med vinduene kan starte, kommer elektriker og demonterer ovner og elektrisk anlegg som blir berørt. Dette gjøres på forhånd. De som har behov for det kan låne elektrisk ovn fra borettslaget.

Vinduene som blir skiftet er ekstra lydisolert, har en u-verdi på 0,79 og er vedlikeholdsfrie. Det blir etterisolert med 5 cm ekstra isolasjon, og lagt på hvite plater som er ferdig grunnet samt hvitt listverk. Feltene som skal skiftes er merket av på vedlagte skisser over leilighetene.

På grunn av at den utvendige vindtettingen er asbestholdig, så vil denne bli utskiftet i sin helhet. Dette arbeidet vil foregå utvendig, og etter rutiner utarbeidet i samarbeid med Arbeidstilsynet.

I etterkant kommer elektriker og monterer tilbake det elektriske, samt at maler må inn for å male verandadøra.

Andelseier må rydde slik at det blir arbeidsrom 1,5 meter fra vinduene både på balkong, stue og eventuelt soverom. Vi gjør oppmerksom på at entreprenør ikke har ansvar for innredning som ikke er flyttet.

I forkant av arbeidet vil alle få utdelt plast for tildekking av møbler, gulv osv. Den som må ha hjelp til dette, må notere i feltet for beskjeder.

Om noe er uklart, ta kontakt med undertegnede på tlf 72 83 90 20 eller send e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Med hilsen

Lise Børstad

Daglig leder

TIRSDAG 15.6.2010 KL 18.00 I REVEGÅRDEN


Til stede fra styret:

Heidi Nordnes, Randi Thrana,Viggo Olden, Rune Nilsen og Aud Bjørkum Hansen.

Møtet ble åpnet av Heidi Nordnes, som ønsket de frammøtte velkommen. Sakslisten ble referert, og ingen hadde innvendinger til denne.

Til andelseierne - Saupstad, 10.06.2009

 

STRØMAVTALE

 

TOBB Kraftforvaltning har forhandlet frem ny strømavtale med Trondheim Energi AS, og Styret i Midteggen Borettslag har vedtatt å tilslutte seg denne.

 

Prisen blir fastsatt på følgende måte:

 

Trondheim Energi vil gjennomføre aktiv forvaltning av strømforbruket i laget. TE vil overvåke markedet og forvalte kraftporteføljen ved å foreta kjøp og salg i kraftmarkedet når markedet tilsier det. Målet er å minimere kraftkostnaden.

 

Resultatet av avtalen vil avhenge av forvalters evne til å gjøre gode posisjoner i kraftmarkedet, og risikoen er redusert med en maksprisgaranti.

 

Maksimalprisen i avtalen vil være Trondheim Energis gjennomsnittlige variable kraftpris for avregningsperioden (kvartal) med en rabatt på 1,00 øre/kWh inkl mva.

 

Månedlig fastbeløp er kr 35,- per måned per anlegg.

 

All kraft som blir levert i avtalen er garantert fornybar miljøvennlig energi uten CO2-utslipp - 100 % vannkraft.

 

I tillegg til prisen i denne avtalen kommer de til enhver tid gjeldende offentlige avgifter og nettleie. Hvis eier av deltakende anlegg ikke avleser selv, vil Trondheim Energi stipulere målerstand ved oppstart og avslutning.

 

Ingen beboere er bundet av avtalen. Den som ønsker å benytte seg av annet strømtilbud, står fritt til det.

 

 

Med hilsen

for Styret i MIDTEGGEN BORETTSLAG


Lise Børstad

Daglig leder

 

Til borettshaverne i MIDTEGGEN BORETTSLAG

FELLESKOSTNADENE FRA 01.01.2009

Styret i Midteggen Borettslag har i styremøte den 11. oktober d.å. å øke felleskostnadene med 6 % fra 1.1.2009. Tillegget for kabel-TV økes fra kr 156,- til kr 163. Garasjeleien på kr 200,- holdes uendret. Grunnlaget for Styrets beslutning er budsjettet for 2009, som er laget ut fra borettslagets kjente og forventede inntekter og utgifter. Budsjettet for 2009 er trykt på baksiden.

Felleskostnadene vil da bli:

   Nåværende:  Fra 1.1.2009:
 2-roms  kr 2.205,-  kr 2.337,-
 3-roms  kr 3.169,-  kr 3.360,-
 4-roms  kr 3.717,-  kr 3.940,-

For de andelseiere som ikke benytter avtalegiro, vil nye fakturaer bli tilsendt så snart de foreligger.

Saupstad, 20.11.2008
for Styret i MIDTEGGEN BORETTSLAG

Lise Børstad
Daglig leder

 

Til beboerne -  Saupstad, 29.4.2008

 

RO OG ORDEN I TUN OG OPPGANGER

 

Nå er det snart sommer igjen, og med det følger at både barn og voksne tilbringer mer tid utendørs. I den forbindelse finner vi grunn til å minne om borettslagets husordensregler:

 

 • Unngå unødig støy i leilighet, trapper og ganger i huset eller utenfor naboenes vinduer og balkonger.

 • Vis hensyn ved bruk av utearealene, det skal være ro etter kl 21.00. Virksomhet som kan være til sjenanse for naboene, kan bare drives dersom borettslagets styre og naboene har samtykket.

 • Husordensreglene gjelder for alle som oppholder seg i borettslaget. Hver enkelt eier er ansvarlig for at egne husstandsmedlemmer, besøkende og eventuelle leietakere gjøres kjent med reglene og overholder disse.

 

Disse reglene er laget som retningslinjer for å holde ro og orden i borettslaget, og for at alle innen fellesskapet skal ta hensyn til hverandre og trives der. Reglene skal således ikke legge unødige plikter på beboerne. Noen plikter er likevel nødvendige for å sikre et bomiljø som de fleste vil være tilfreds med. Alle beboerne må derfor sette seg inn i - og følge husordensreglene.

 

 

Med hilsen

for Styret i MIDTEGGEN BORETTSLAG


Lise Børstad

Daglig leder

 

Til andelseierne - Saupstad, 20/03/2008

 

INNLÅSINGSASSISTANSE

 

Securitas AS vil fra 1.4.08 ha ansvaret for innlåsingstjeneste for beboere som har låst seg ute. Prisen for denne tjenesten er kr 450,- inkl mva hele døgnet. Assistanse kan bestilles på tlf 900 99 385.

 

 

Med hilsen


Lise Børstad

Daglig leder

 

 

Til andelseierne - Saupstad, 15.01.2008

 

DET NYE LÅSSYSTEMET

Vi ber om at alle beboere kontrollerer at nøklene passer i de nye låsene i alle boder, både i oppgangen og kjelleren. Feil kan forekomme, og vi ønsker tilbakemelding snarest om det finnes nøkler som ikke passer.

INNLÅSING I LEILIGHET

Andelseiere kan om nødvendig få hjelp til innlåsing i sin egen leilighet ved å henvende seg til Siemens Security på telefon 07911. Hjelp til innlåsing gies hele døgnet forutsatt at andelseieren kan legitimere sin leierett til leiligheten. Prisen på denne tjenesten er kr 350,- ekskl mva, og det forutsettes kontant oppgjør på stedet til vekteren som har utført tjenesten.

 

GARDINER I INNGANGSPARTIENE - "PYNT" I OPPGANGEN

 

Beboerne kan, som tidligere, gå sammen om å kjøpe gardiner. I tillegg er det anledning til å henge opp bilder. Det er imidlertid ikke anledning til å sette skohyller, kommoder, tørke klær osv i oppgangene.

 

 

 

Med hilsen


Lise Børstad

Daglig leder

 

 

Til beboerne  - Saupstad, 5.12.2007

 

SNØMÅKING I INNGANGSPARTIET

 

Vi minner om at det er beboerne som har ansvar for snømåking i inngangspartiet. Alle oppganger har fått utlevert snøskuffe eller spade for dette formål.

 

Med hilsen


Lise Børstad

Daglig leder

 

Til alle beboere  - Saupstad, 18.12.2007

 

OPPBEVARING AV PRIVATE EIENDELER I OPPGANGENE

 

Nå som oppgangene blir rehabilitert vil det ikke lenger bli akseptert at det oppbevares private eiendeler i oppgangene. Unntak gjelder kun barnevogner.

 

Styret har vært på befaring, og det står sykler og leker i inngangspartiene, skohyller og møbler oppe i etasjene og noen tørker til og med klær på rekkverkene ute i oppgangene.

 

Med bakgrunn i borettslagets husordensregler, vil alle private eiendeler som oppbevares i inngangspartiet eller oppgangen, fra nå av bli fjernet av vaktmester.

 

Konfiskerte eiendeler kvitteres ut av andelseier på borettslagets kontor, noe som automatisk vil føre til skriftlig klage fra borettslagets side. Konfiskerte eiendeler som ikke er hentet innen 1 uke vil bli kastet.

 

Dette til orientering.

 

 

Med hilsen

for Styret i MIDTEGGEN BORETTSLAGLise Børstad

Daglig leder

Rundskriv

til alle beboere


OPPBEVARING AV RASK OG TING SOM SKAL KASTES I KJELLERNE

 

INNGANGSPARTIENE

Mange plasser er det skrevet med tusj eller satt opp klistremerker både på ringetablået ute og på postkassene. Dette er ikke pent! Borettslagets kontor tar hånd om utskifting av navnelapper kostnadsfritt. Vi kan imidlertid ikke skifte navnelapper uten at vi får opplyst hvilke navn som skal stå der. Vi ber derfor om at tusj og klistremerker blir fjernet, og at det tas kontakt med borettslaget for korrekt merking. For de som mangler navn på inngangsdøra, kan borettslaget også være behjelpelig med å skaffe enkle navnelapper til inngangsdørene kostnadsfritt.

 

SØPPELHÅNDTERING

Enkelte beboere setter fra seg søppelposer i yttergangen for at de skal kaste søppelet i containeren «neste gang de skal ut». Dette skaper søppellukt i oppgangen, og er til irritasjon for naboene. Vi ber om at alle oppbevarer sitt søppel inne i sin egen leilighet til det blir fraktet dit det skal. Videre ber vi om at foreldre ikke sender små barn ut for å kaste søppel.

 

DYREHOLD

Det er under ingen omstendighet anledning til å lufte hund eller katt i forhagen eller på balkongen. Hund/katt skal alltid føres i bånd på borettslagets område. Vi minner om at alt dyrehold skal registreres. Om dette ikke er gjort, kan registreringsskjema fåes ved henvendelse til borettslagets kontor.

 

BILKJØRING

Parkering av biler i tunene er et brudd på både husordensreglene og veitrafikkloven. Tunene er borettslagets oppholds- og lekeplasser. Vi anmoder alle om å vurdere om det er nødvendig å kjøre bilen inn i tunet, og minner om at det er andelseiers plikt å påse at besøkende overholder reglene. Feilparkerte biler risikerer å bli tauet bort for eiers ansvar og regning.

 

Så et lite hjertesukk fra irriterte beboere:

Ikke parker biler midt i feltet for strøing eller brøyting, vis hensyn når setter fra deg bilen!

 

 

Med hilsen


Lise Børstad

Daglig leder

Til beboerne

 

YTTERDØRENE

 

I alle inngangspartier er det montert varmeovner. Vi har registrert at mange beboere setter opp ytterdørene på kroken, og lar dem stå oppe hele dagen/natta.

 

DETTE ER IKKE GOD ØKONOMI!

 

Vi gjør oppmerksom på at i vinterhalvåret skal begge dørene være lukket hele døgnet.

 

Med hilsen


Lise Børstad

 

Rundskriv

til alle beboere                                                           Saupstad, 02.02.2006

 

 

OPPBEVARING AV RASK OG TING SOM SKAL KASTES I KJELLERNE 

 

INNGANGSPARTIENE

Mange plasser er det skrevet med tusj eller satt opp klistremerker både på ringetablået ute og på postkassene. Dette er ikke pent! Borettslagets kontor tar hånd om utskifting av navnelapper kostnadsfritt. Vi kan imidlertid ikke skifte navnelapper uten at vi får opplyst hvilke navn som skal stå der. Vi ber derfor om at tusj og klistremerker blir fjernet, og at det tas kontakt med borettslaget for korrekt merking. For de som mangler navn på inngangsdøra, kan borettslaget også være behjelpelig med å skaffe enkle navnelapper til inngangsdørene kostnadsfritt.

 

SØPPELHÅNDTERING

Enkelte beboere setter fra seg søppelposer i yttergangen for at de skal kaste søppelet i containeren «neste gang de skal ut». Dette skaper søppellukt i oppgangen, og er til irritasjon for naboene. Vi ber om at alle oppbevarer sitt søppel inne i sin egen leilighet til det blir fraktet dit det skal. Videre ber vi om at foreldre ikke sender små barn ut for å kaste søppel.

 

DYREHOLD

Det er under ingen omstendighet anledning til å lufte hund eller katt i forhagen eller på balkongen. Hund/katt skal alltid føres i bånd på borettslagets område. Vi minner om at alt dyrehold skal registreres. Om dette ikke er gjort, kan registreringsskjema fåes ved henvendelse til borettslagets kontor.

 

BILKJØRING

Parkering av biler i tunene er et brudd på både husordensreglene og veitrafikkloven. Tunene er borettslagets oppholds- og lekeplasser. Vi anmoder alle om å vurdere om det er nødvendig å kjøre bilen inn i tunet, og minner om at det er andelseiers plikt å påse at besøkende overholder reglene. Feilparkerte biler risikerer å bli tauet bort for eiers ansvar og regning.

Så et lite hjertesukk fra irriterte beboere:

Ikke parker biler midt i feltet for strøing eller brøyting, vis hensyn når setter fra deg bilen!

 

Med hilsen
Lise Børstad
Daglig leder