I møte behandlet styret godkjenning av 2 nye andelseiere og 1 søknad om bruksoverlating.

Øvrige saker:

  • Det blir også i år busstur for pensjonister og trygdede. Info om sted og tid vil bli kunngjort senere.
  • Det vil i løpet av desember bli satt ut strøkasser på våre uteparkeringsplasser. Drift skal selvsagt fortsatt strø, men styret ser behovet for at sand er tilgjengelig hele døgnet slik at også vi som beboer kan få tilgang til sand ved behov.

Øvrige orienteringssaker fra drift.