I møte behandlet styret godkjenning av 4 nye andelseiere.

Øvrige behandlede saker:

 • 1 sak ang. tvangssalg er avsluttet
 • 1 sak ang. ulovlig bruksoverlating (utleie)
 • Regler og rutiner rundt parsellhagen på Egga er satt og vil bli sendt ut til alle andelseiere før påska.
 • Øvrige orienteringssaker fra drift:
  - Oppgradering av kameraløsning i 3 parkeringskjellere er fullført. Det nye systemet fungerer godt.
  - Renovering av asbest i verksted drift er fullført. Oppbygging etter dette er godt i gang. Ferdigstillelse anslås til uke 16.
  Smøregraven er stengt mens arbeidet pågår og det vil annonseres når denne gjenåpnes.
  - De forberedes for oppmerking av mc/moped på dedikerte plasser i parkeringskjellerene. Også faste områder for lagring av dekk og utstyr fra drift vil bli merket. Dette arbeidet vil utføres etter at vårens garasjevask er gjennomført. Nå i forkant vil det gjennomføres en generell opprydding i garasjene i henhold til reglene for bruk av områdene.
  - Det monteres før påske opp minst 1 vegghengt sykkelstativ i alle sykkelboder (i kjeller).