I møte behandlet styret godkjenning av 4 nye andelseiere.

Øvrige behandlede saker:

  • Årets busstur for pensjonister går til Funesdalen den 19. juni. Info sendes ut til alle beboere.
  • Sommervikar for vaktmester er på plass.
  • Avtalen om samarbeide med Ringvegen og Kolstadflaten om felles sandsilo for strøsand opphører. Driftsleder har fått i oppgave å utrede ny løsning for MBL.
  • Forberedelser til generalforsamling pågår. Frist for innkomne saker er gått ut. Ingen saker meldt.