I møte behandlet styret godkjenning av 2 nye andelseiere og 4 klagesaker fra andelseiere.

Øvrige behandlede saker:

  • Behandling av innkalling, årsmelding, fullstendighetserklæring og årsregnskap for Generalforsamling 2024
  • Forslag på ny løsning blomsterkasser tun Trøa
  • Endringer vedrørende dørautomater levert av NAV/Hjelpemiddelsentralen
  • Forespørsel fra Trondheim kommune vedrørende tiltak på eiendomsgrense
  • Generell orientering fra drift