I møte behandlet styret standard saker, godkjenning av ny andelseier, en beboerklage og en forespørsel på godkjenning av sikringstiltak på balkong i forbindelse med husdyrhold.

I orientering fra drift, ble blant annet følgende orientert om:
- Status på iverksatte budsjetterte prosjekter for 2023
- Status på implementering av nytt FDV/driftssystem
- Skifte av modell på dør/ringetablå for kommende utbyttinger etter behov

Ny renholdsleverandør som er Multi Renhold AS starter sitt arbeide for oss i uke 10. Det er bestilt nedvask og skuring av gulv i alle oppganger. Fra og med uke 11 vil vanlig renhold skje ukentlig. Det vil bli hengt opp lister som blir signert når ukentlig vask er utført.

Mvh Styret