Dessverre har det for en periode ikke blitt lagt ut oppsummering fra styremøtene. Årsaken er blant annet driftsleders sykefravær for en periode i vår/sommer.

I møtet behandlet styret standard saker som godkjenning av ny andelseier, en søknad om bruksoverlating, søknad om montering av varmepumpe og 4 klagesaker fra andelseiere.

Andre saker:

  • Status for periodisk vedlikehold
    På tross av langtids sykefravær for driftsleder er vi stort sett i rute. Endring av parkeringsplass ved vaktmestergarasjen utsettes og penger omdisponeres til oppstart av utskifting av belysning i boligblokkene.
  • Innkjøp av infotavler til alle oppganger og garasjenedganger.
    Disse tavlene blir hengt opp i mellomgangen og inneholder informasjon rundt brann, praktisk info og regler relatert bygningsmassen og bruken av denne. Også løpende info om f.eks. vannavstegning, garasjevask etc. vil bli slått opp i disse.
  • Bestilling av vindusvask
    Det blir utfør vindusvask på luftebalkongene i første etasje i alle oppganger.

Ytterlig info kommer i eget nyhetsbrev først i oktober.