I møte behandlet styret standard saker som godkjenning av ny andelseier, en søknad om bruksoverlating og en klagesak. I tillegg ble det behandlet 2 forespørsler/søknader fra andelseiere.

Andre saker:

  • Varmepumpe
    Tidligere ble alle søknader om varmepumpe styrebehandlet. I ny rutine skal det ikke søkes, men skjema for registrering skal leveres inn. Nytt skjema ligger på nettsiden.
  • Utleie Revegården
    Leieavtale for utleie av Revegården er endret og oppdatert
  • Merking i fellesarealer og sykkelboder
    Drift er i gang med å merke opp alle sykkelboder i alle oppgangene med nye oppslag. Det blir også hengt opp oppdatert informasjon om ordensregler for oppgangene. Oppmerking skal være fullført før 24 desember.