Siste nytt

Oppsummering styremøte 23.06.20

Asfaltering og setting av ny kantstein på parkeringsplass/området mellom Prærien, Lia og trekanten er godt i gang og vil bli ferdig asfaltert  over sommerferien. 

 

Styret har vedtatt at det skal lages en grillplass på baksiden av Egga-tunet, bak 14-blokka. 

Vi håper at denne skal bidra til at folk samles også utenfor tunene. 

 

Vi har også bestemt at det skal asfalteres og settes nye kantsteiner i og rundt  rundkjøringen utenfor Høyvåg. Dette vil bli utført ila august. 

 

Mvh styret. 

 

Oppsummering styremøte 02.06.2020

Etter et flott tips fra en av våre beboere om at styret kunne informere litt om hva som planlegges/drøftes/vedtas på styremøtene, har vi bestemt at vi skal prøve å legge ut en liten oppsummering av dette på hjemmesiden vår etter hvert styremøte. Håper dette vil få en positiv effekt og at enda flere engasjerer seg for et godt bomiljø.
 
Dette er en kort oppsummering av hva som er drøftet/bestemt på styremøtet 02.06.20
Les mer …

Innlogging ansatte