Boguide

Andelseier må erklærer seg forpliktet til å overholde følgende regler for dyrehold, som ble enstemmig vedtatt på generalforsamling 3.5.1995. Dette gjøres ved å fylle ut og sende inn et skjema for registrering av husdyr. Dette skjemaet kan du finne her.

1. Det er ikke tillatt å lufte/leie husdyr på områder bestemt som lekeplass for barn.


2. Husdyr skal på borettslagets område alltid være under full kontroll, og det er alltid dyreeierens ansvar enten det føres av voksne eller barn. Dyret skal føres fysisk i bånd.


3. Hvis dyret gjør seg rent på borettslagets område, plikter dyrets fører å fjerne ekskrementene omgående. Kattesand og annet avfall fra dyr pakkes godt inn og kastes i avfallscontaineren.


4. Dyret skal ikke påføre personer eller eiendom i borettslaget skade. I motsatt fall er dyreeieren ansvarlig og erstatningspliktig for den påførte skade.


5. Skulle dyreholdet forårsake berettigede klager om at dyret sjenerer naboer/øvrige beboere ved bråk, lukt, aggressivitet eller annen måte(f.eks. ved å forårsake allergiske reaksjoner), plikter dyrets eier straks å fjerne dyret fra sin leilighet om en minnelig ordning med  klageren ikke oppnås. I tvilstilfelle avgjør borettslagets styre etter forhandlinger med partene, hvorvidt en klage er berettiget.

Ikke skriv med tusj eller bruk klistremerker på postkassene eller på ringetablået ute! Ta kontakt med borettslagets kontor, og vi ordner med navnelapper.

Antenner:

Det er ikke tillatt å fastmontere parabolantenner eller lignende. Dette ble enstemmig vedtatt på generalforsamling 30.5.95. Antenner som til tross for dette blir skrudd opp, vil bli demontert for eiers regning og risiko. Det er imidlertid tillatt å sette parabolantenne på gulvet på balkongen, hvis denne ikke er til sjenanse for naboene. Det skal avklares med styret før oppsetting. Parabolantennen må ikke skrues fast til gulvet.
 
Det elektriske anlegget: 

Leilighetene har kun mulighet for elektrisk oppvarming.
1. Feil som oppstår fra og med sikringsskapet og inn til leiligheten er andelseiers ansvar.
2. Nøkler til sikringsskapene er standardnøkler, og fåes kjøpt hos de fleste jernvareforretninger.

  Image

 

Balkonger Det er ikke anleedning til å bore i rekkverk på balkonger/forhager. Hvis du skal bore i forhagegjerde i tegl, ta kontakt med borettslaget.

Balkongflagg skal monteres av vaktmestrene. Dette for å sikre at flagget blir montert på samme plass, og at vi unngår sår og skader på rekkverk og plater. Har du balkongflagg som skal monteres, så ta kontakt med vaktmesterkontoret.

Det er ikke anledning til å male vegger/tak på verandaene i avvikende farger. Det er heller ikke anledning til å male forhagegjerder i tegl.

Ved behov for oppmaling skal borettslaget kontaktes, slik at riktig farge og malingstype kan velges. Dette gjelder også maling av gulv på balkongen. Det er heller ikke anledning til å kle veggene på verandaen med panel eller lignende. Beboere som ignorerer dette og tar seg til rette med egne fargevalg, står økonomisk ansvarlig for borettslagets utgifter ved utbedring.

Det er 3 stk oppheng for blomsterampler i taket på balkongen. Det er ikke anledning til å bore i taket for montering utover disse tre opphengene. Dette gjelder imidlertidig ikke de som bor i øverste etasje og har betongtak.
 
Nøkler Hvis du har mistet nøkkel til leiligheten, kan ny nøkkel bestilles hos Borettslagets kontor.. Det er også mulig å bygge om låsen. Ta kontakt med borettslaget om du mener det er nødvendig. Ombygging av lås bekostes av andelseier.
 
Vi har registrert at noen andelseiere har byttet til låser som ligger utenfor vårt låsesystem. Vi gjør oppmerksom på at når det av en eller annen grunn er nødvendig å skifte ut låser, så må borettslagets låsesystem benyttes. Dette for at vi ved vannlekkasjer, brann o.l. skal ha mulighet til å låse oss inn i leiligheten. Er det montert ekstralås i leiligheten, skal 1 stk nøkkel leveres borettslaget slik at vi er sikret adgang til leiligheten.
 
På 3- og 4-roms leilighetene finnes hovedstoppekran for leiligheten under varmtvannstanken. På 2-roms leiligheter ligger stoppekranen i skapet under kjøkkenbenken. Ved bruk av hovedstoppekran skal det aldri brukes skrujern eller annet verktøy da dette vil ødelegge kranen.

Umbraconøkkel Det skal kun brukes godkjent unbraconøkkel og denne skal alltid stå i stoppekranen. Hvis den mangler, kan den fåes gratis ved henvendelse til borettslagets kontor. Har du problemer med å stikke innom på dagtid, så ta kontakt med oss på telefon, så skal vi sørge for å legge en unbraconøkkel i din postkasse.
 
Vannkran1. Sluken på badet må jevnlig renses for hår og såperester (bruk hansker).

2. Sluken på vaskerommet (3-roms og 4-roms) har lett for å tørke ut og må påfylles litt vann en gang imellom. Dette for å unngå sjenerende lukt fra avløpssystemet.

3. Sausrester, fett og lignende skal ikke tømmes i utslagsvasken, da dette kan føre til at avløpet tettes igjen.

4. Hvis avløpssystemet er tett, kan stakebånd lånes gratis hos Midteggen Borettslag. Om det er bruk for rørlegger til oppstaking pga at uvedkommende ting er kastet i toalettet eller på annen måte har havnet i avløpssystemet, må andelseier betale omkostningene ved dette.
 
På takene står det avtrekksvifter som trekker luft ut av leiligheten gjennom avtrekksventiler på kjøkken, bad, vaskerom og toalett. For at dette skal kunne fungere på en tilfredsstillende måte må nedenstående punkter følges:

1. Alle avtrekksventiler skal stå i åpen stilling og disse må også rengjøres med jevne mellomrom. I tillegg må ventiler over vinduer på stue og soverom være åpne. Hvis disse er lukket vil det dannes kondens i leiligheten. Konsekvensene ved ikke å holde ventilene åpne blir fuktskader i leiligheten. Skader som følge av dette er andelseiers ansvar. I tillegg vil man få dårlig inneklima, noe som kan fremkalle allergier.

2. Det er ikke tillatt å montere dørstokker mellom rommene uten at det sørges for annen lufttilgang til rommene.

3. Det må under ingen omstendighet monteres kjøkkenvifte eller tørketrommel direkte på avtrekkssystemet. Kun kjøkkenvifter med returluft kan monteres. Utluft fra tørketrommel skal ikke monteres nærmere enn 2 tommer fra avtrekkskanalen.

4. Borettslaget har hatt endel henvendelser fra beboere om at de er plaget av dugg/is på vinduene. Det har vist seg at årsaken til dette ofte har vært at ovnene under vinduene er fjernet - kombinert med at ventilene over vinduene er lukket. Ovner skal være montert under vinduene for å ta bort kaldraset fra vindusflatene, og å fjerne disse kan føre til at det dannes dugg/is. Hvis dette pågår over lang tid, vil det også kunne føre til råteskader på vinduene. Om det viser seg at man får råteskader pga feilbruk av leiligheten, er det andelseiers ansvar å betale kostnadene ved utbedring.