Rundskriv

Dessverre har det for en periode ikke blitt lagt ut oppsummering fra styremøtene. Årsaken er blant annet driftsleders sykefravær for en periode i vår/sommer.

I møtet behandlet styret standard saker som godkjenning av ny andelseier, en søknad om bruksoverlating, søknad om montering av varmepumpe og 4 klagesaker fra andelseiere.

Andre saker:

 • Status for periodisk vedlikehold
  På tross av langtids sykefravær for driftsleder er vi stort sett i rute. Endring av parkeringsplass ved vaktmestergarasjen utsettes og penger omdisponeres til oppstart av utskifting av belysning i boligblokkene.
 • Innkjøp av infotavler til alle oppganger og garasjenedganger.
  Disse tavlene blir hengt opp i mellomgangen og inneholder informasjon rundt brann, praktisk info og regler relatert bygningsmassen og bruken av denne. Også løpende info om f.eks. vannavstegning, garasjevask etc. vil bli slått opp i disse.
 • Bestilling av vindusvask
  Det blir utfør vindusvask på luftebalkongene i første etasje i alle oppganger.

Ytterlig info kommer i eget nyhetsbrev først i oktober.

I møte behandlet styret standardsaker som godkjenning av ny andelseier og en søknad om bruksoverlating. Tilbud på årets busstur for pensjonister til Den Gyldne Omvei ble også behandlet og godkjent.
I tillegg ble det lagt rammer for plan for sommerferieavviklingen på drift.

I orientering fra drift, ble blant annet følgende orientert om:

 • Rørfornying av hovedstamme i SR69A
 • Status vedlikehold Revegården

Det er utført mindre ombygginger av hall og inngang kjøkken. Alle rom unntatt kjøkken og sal har fått ny maling på vegg/tak og det er lagt nytt gulv. I tillegg er det montert nye toaletter og berøringsfrie kraner. Fra uke 11 starter vi med en oppgradering til varmepumper som hovedvarmekilde for bygget.

Mvh Styret

Infoskrivet for februar 2023, blir lagt ut som PDF-fil. Skrivet kan vises eller lastes ned ved å klikke på linken nederst i saken.

Attachments:
Download this file (Inforskriv 1-2023.pdf)Inforskriv 1-2023.pdf[Infoskriv for februar 2023]2575 kB

I møte behandlet styret standard saker, godkjenning av ny andelseier, en beboerklage og en forespørsel på godkjenning av sikringstiltak på balkong i forbindelse med husdyrhold.

I orientering fra drift, ble blant annet følgende orientert om:
- Status på iverksatte budsjetterte prosjekter for 2023
- Status på implementering av nytt FDV/driftssystem
- Skifte av modell på dør/ringetablå for kommende utbyttinger etter behov

Ny renholdsleverandør som er Multi Renhold AS starter sitt arbeide for oss i uke 10. Det er bestilt nedvask og skuring av gulv i alle oppganger. Fra og med uke 11 vil vanlig renhold skje ukentlig. Det vil bli hengt opp lister som blir signert når ukentlig vask er utført.

Mvh Styret

Styret hadde en gjennomgang av foreløpig årsresultat for 2022. Så langt ligger dette godt innenfor det satte budsjettet.
Ny renholdsleverandør for MBL blir fra 1. mars Multi Renhold AS. Mere info om dette kommer i årets første nyhetsbrev i uke 5.
Årets busstur for pensjonister og trygdede går i år til Den Gyldne Omvei. Datoen for turen er 21. juni. Info om påmelding kommer.
Nye regler for renovasjon fører til mindre endringer for avfallshåndtering fra blant annet Revegården. I den grad dette gjelder andelseierne vil informasjon komme pr. nyhetsbrev.
Borettslaget har innfridd 1 av sine 3 lån pr. 31.12.2022.
Avtalen om innlåsingsassistanse fra Avarn Security er fornyet og ny info blir hengt opp på infotavlene. Samtidig blir alle oppgangsdører merket med tlf. nr. til Avarn.
Drift startet bruken av vårt nye FDV-system ved årsskiftet. Implementeringen skjer gradvis gjennom året. Så langt svarer dette til våre forventninger med tanke på oversikt, dokumentasjon og effektiv drift av og for borettslaget.

Mvh Styret

Foruten standardsaker som søknad om varmepumpe og bruksoverlating etc., ble det satt dato for vårt 50 års jubileum.
Midteggen borettslag ble stiftet 05.02.1973. Dette skal markeres med en jubileumsdag den 26. august 2023. Arrangementet skal gjennomføres på borettslagets eiendom. Hvordan opplegget blir får vi komme tilbake til, men sett av dagen!

Vi har valgt å avslutte vår renholdsavtale med Dilans Renholdstjenester. Ny leverandør vil være på plass fra 1.mars. Nærmere info om dette kommer i løpet av februar mnd.

I dette skrivet vil dere få generell informasjon, status på det som er utbygd frem til dags dato og hva som gjenstår av arbeid. Skal også prøve å oppsummere rundt de utfordringene vi har støtt på og hvilke tiltak som er iverksatt.

Flere har muligens lagt merke til at vi har skiftet navn fra Ohmia Charging til Aneo Mobility. Dette endrer ingenting for deg som kunde.
Vil du vite mer rundt dette, kan du finne ytterligere informasjon på våre hjemmesider: https://www.aneo.com/tjenester/mobility/nyheter/ohmia-blir-aneo/

Søppeltilhengeren utplasseres fom MANDAG tom TORSDAG ettermiddag i de enkelte tun, og blir tømt etterfølgende formiddag. Ordningen er et tilbud til beboere som har behov for å kaste rask som ikke kan kastes i søppel- containeren. 
Følgende må IKKE kastes i traktorhengeren: MALING O.L. - GIPS - ELEKTRISKE ARTIKLER.  Husk at du må bruke gjennomsiktige (blanke) avfallssekker! 

Attachments:
Download this file (Liste ekstratømming avfall 2023.pdf)Liste ekstratømming avfall 2023.pdf[ ]155 kB

Det ble avholdt styremøte den 1. november
Foruten standard saker ble det gjort forberedende arbeide til budsjett 2023.

Det ble avholdt beboermøte den 1. november kl. 18.00 I Revegården
Vi hadde besøk og presentasjon av Ohmia Charging og Trondheim Bilkollektiv. Dessverre er oppkoblingen på utelading ved Prærien/Lia enda ikke utført. Alt av utstyr er på plass, men oppkobling fra Tensio sin side er ikke enda utført.
Vårt nye tilbud med lånebil som står fast her på Midteggen, kan du lese mere om på https://trondheim-bilkollektiv.no/.
Styret og drift orienterte videre om utførte arbeider i 2022, og planer og aktiviteter for 2023.
Grøtfesten blir i år 6. desember!

Det ble avholdt styremøte for godkjenning av budsjett for 2023 den 3. november
Det blir ikke noen husleieøkning hos oss i år, men kostnaden på Elektronisk kommunikasjon – kabel-tv og internett går opp med kr. 108,- pr. mnd. for alle andelseiere.

Her er eksempler på de største planlagte investeringene/oppgraderingene for 2023 (listen er ikke uttømmende):

 1. Rørfornying 7 hovedstammer
 2. Vedlikehold VA i 474 leiligheter
 3. Sette ny kantstein p-Høyvåg og utvidelse masselager drift
 4. tvidelse parkering ved vaktmestergarasje
 5. Oppussing hall Revegården
 6. Frontmontert fræs til Wille
 7. 2 stk. nye tilhengere
 8. Varmepumper Revegården (ENØK-tiltak)
 9. Utbedring garasjegulv garasjeanlegg (område ved port)
 10. Maling av underside luftebalkonger
 11. Nye bord og tralle til Revegården'
 12. Fortsette utbytting av sikringsskap fellesområder

Alle dører i de 9 garasjenedgangene får også nye dører og dørautomatikk. I tillegg oppgraderes lys inne i trapperommene.

For styret,
Frank Arne Hammer,
Driftsleder.

Det ble behandlet standard saker som godkjenning av nye andelseiere, søknad bruksoverlatning og søknader om montering av varmepumper.
Perioderapport regnskap pr. 31.08.2022 ble gjennomgått. Regnskap er i tråd med årets budsjett. Budsjettprosessen for 2023 er godt i gang.

Driftsavdelingen har det siste året sett nærmere på oppgradering av våre «It-systemer» med tanke på sikkerhet og effektivisering av driftsløsninger. Styret vedtok å erstatte HMS-portalen til TOBB med FDV-systemet LAFT. Styret og driftsavdelingen har stor tro på at dette valget vil sikre oss god og effektiv byggdrift i borettslaget i det videre arbeidet.

Det er ellers planlagt for opptak av løv. Mindre endring på innkjøringen til Tun Egga vil bli utført før vinteren, slik at vi også der kan få traktorhengeren ved ekstratømming – avfall inn på tunet.

Det vil bli sendt ut nyhetsbrev i uke 42.

Mvh Styret.

Infoskrivet for Juli 2022, blir lagt ut som PDF-fil. Skrivet kan vises eller lastes ned ved å klikke på linken nederst i saken.

Attachments:
Download this file (INFOSKRIV JULI 2022.pdf)INFOSKRIV JULI 2022.pdf[Infoskriv juli 2022]533 kB

Årets busstur for pensjonister og trygdede

Årets busstur foregår onsdag 8. juni 2022 og går til Åre i Jämtland.
Påmelding gjøres på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller telefon 72839020, og må skje innen den 20. mai 2022.

Program for dagen:

08:30 Avreise fra Revegården
09:15 Frokost på Stjørdal
12:30 Ankomst Åre. Tid til egen disposisjon.
14:30 Avgang fra Åre til Glasshytta i Duved
16:30 Ankomst Teveltunet Fjellstue. Middag og kaffe.
19:00 Forventet ankomst Revegården.

Vi har i dag vedtatt at vi skal sende inn en søknad om støtte til ett bomiljøtiltak i regi av Sparebank 1. Dette vil blant annet innebære en type gapahuk som vi kan bruke på våre fellesarealer.

Det vil bli utdelt nye brannslukningsapparat i kommende uke, ett informasjonsskriv vil bli distribuert til beboerne på slutten av denne uken.

Som dere kanskje har merket holder Tensio på med å utbedre trafoene våre. Dette arbeidet vil avsluttes i nær fremtid.

Mvh Styret.

Det blir sendt klage til Trondheim Kommune ang vedlikeholdet av den kommunale veien ned Midteggen. I denne klagen vil vi påpeke dårlig vedlikehold av de mange hullene i asfalten langs denne veien. Driftsavdelingen vurderer å sette i verk midlertidige tiltak.

Vi har fått forespørsel fra Posten om etablering av pakkeboks i Midteggen borettslag og dette er noe vi takker ja til. Dette vil være et fint supplement til den vi allerede har fra PostNord.

Mvh Styret!

Vi har hatt noen innbrudd i oppganger og boder før jul. Vi har derfor bestilt opp beslag i børstet stål som skal monteres på alle ytterdørene slik at det beskytter låskassen for innbrudd.

Vi har forståelse for at flere beboere klager på at de mangler TV2 kanalene på dekoderen. Vi har derfor oversendt klage til Telenor ang. misnøyen og håper på snarlig løsning.

Vi ser en bra økning i antall som kobler seg opp på det nye ladenettverket fra Ohmia Charging. Dette er positivt! :-)
 
Godt nytt år hilsen Styret!

Vi har gått noen runder i oppgangene i borettslaget og ser at det er en del rask i fellesarealene i kjellerne. Vi kommer derfor, i samarbeid med vaktmesterne, til å sette av en uke på nyåret for felles rydding av oppgangene i hele borettslaget på nyåret. Dette er for å minimere brannrisiko samt at fellesarealene skal se mye hyggeligere ut. Driftsleder sender ut informasjon nærmere planlagt gjennomføring.

Det skal også utføres stikkprøver vedrørende dreneringsproblemer i Midteggen 10 og Saupstadringen 69. Det vil derfor bli noe gravearbeid i den forbindelse. Beboer vil få beskjed før oppstart.

Vi ønsker alle beboere en riktig god jul og et godt nyttår!?

Mvh Styret.

Fra og med i dag, fredag 19.11.2021, er det åpnet for bestilling av elbilladning fra Ohmia Charging. Dette gjelder i første omgang for alle som har garasjeplass. Du kan lese mere om hvordan dette virker og hvordan du bestiller på denne nettsiden - https://www.ohmiacharging.no/

Det vil i løpet av desember og januar også bli montert ca. 110 ladere på våre plasser ute. Dette blir fellesladere som alle beboere kan bestille tilgang til. Forhåpentlig vis vil de første av disse laderne bli aktivert i løpet av desember.

Ved behov for annen bistand i forbindelse med dette, er det bare å kontakte oss (driftsavdelingen) i Revegården på 72 83 90 20 eller Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Bane Nor skal etter hvert i gang med rydding av skog langs jernbanen i dalen. Det kan derfor forekomme noe støy ved hugging av trær og annen vegetasjon.

Vi har i dag planlagt den kommende Grøtfest 7.desember. Vi håper at så mange som mulig kan delta og at dette kan gjennomføres som planlagt mtp. korona.
Vi har også godkjent budsjett for 2022 og vi er fornøyd med den økonomiske situasjonen.
Ellers er vaktmesterne på «tå-hev» når det kommer til brøyting og strøing i borettslaget.

Mvh Styret.

Vi har i dag inngått ny avtale med Telenor. Vi vil nå gå fra 20Mbit opp til 100Mbit linje. Dette vil være betydelig merkbart for beboere som bruker nettet mye. Vi vil også få oppgradert tv-boks som vil sendes ut til hvert enkelt beboer etter hvert.

Budsjettet for 2022 er ferdig behandlet og det er satt av penger til blant annet nye takluker og nye brannslukkningsaparat.

Mvh Styret.

Helga 15. – 17. november deltok styret og representanter fra drift på den årlige TOBB – konferansen på Røros. Der fikk vi mulighetene til å møte ulike leverandører på stands, og faglig påfyll gjennom deltagelse på ulike kurs/seminarer. I tillegg hadde vi forhandlinger med Telenor om ny avtale.
Det er også en tradisjon at TOBB her deler ut sine priser i kategoriene årets ildsjel, bomiljøprisen og årets styreleder.
Vi i Midteggen Borettslag tok i år 2 av 3 priser!

Vår styreleder Heidi Nordnes vant prisen årets styreleder, vi gratulerer!
I kategorien bomiljø ble vi kåret til vinner av bomiljøprisen 2021. Premien her er en flott sittegruppe og kr. 30.000, -!

Prispengene skal gå til opprettholdelse av den årlige grøtfesten med mere.

Linker til video:
Nominert Midteggen Borettslag:
https://amadeusreklame.box.com/s/g73ux7ean79tdgqdq5ar1u251ypjllp5
Vinnerfilm Midteggen Borettslag:
https://amadeusreklame.box.com/s/5nnhukndgv3p03mztdyp5s1bkvezqt2d

Det er ikke anledning til å vaske sykler og dekk ved vannposten på gavlen av ME 12 B. Vi har en egen vaskeplass ved vaktmester-garasjen som kan benyttes fritt av beboerne. Skapet hvor du skrur på vannet låses opp med leilighetsnøkkelen.

Vi har i dag bestilt ladenettverk til elbil fra Ohmia Charging som vil bli installert i alle 3 garasjeanleggene våre. Her kommer det er rundskriv med informasjon til alle beboere som har garasjeplass om de ønsker å få montert lader. Dette vil gi borettslaget et etterlengtet løft.

Vi er i gang med intervju med aktuelle kandidater til driftslederstillingen og det er høyt nivå på kandidatene. Styret vil ta en beslutning inne utgangen på mai.

Som kanskje noen beboere har fått med seg er entreprenør godt igang med arbeidet med opparbeiding av snarvei og grillplass. Vi gleder oss!

Mvh Styret

Det har i dag blitt bestemt at det dessverre ikke blir felles dugnad i år heller, men vi oppfordrer til at alle bidrar med det de kan, når de kan.

Vi ber også om at de som har parkeringsplass i parkeringskjeller, IKKE parker ute. Dette vil slås ned på av parkeringsvaktene framover da vi ser at dette begynner å bli et problem allerede. Bidra til fellesskapet, slik at det blir lettere for dine med-beboere å finne parkering.

Snarveien mellom fotballbane og Høyvåg vil bli gruset opp, slik at det vanndammene og gjørmen forsvinner.

Arbeidet med å få ordnet et skikkelig snarvei og inngang til grillplass er også startet på. 
 
Mvh Styret.
 

Vi har tatt inn en del anbud på diverse forefallende arbeid. Vasking av fasader, utbedring av takluker og utbedring av sokler på forhagene.
Forhåpentligvis  har vi fått inn de anbudene vi trenger til neste styremøte, slik at vi kan ta avgjørelser på hvilke aktører vi skal
velge.

Ellers er det stille og rolig i borettslaget. Vi gleder oss til vår. :)

Mvh Styret

Kontoret er betjent igjen fra mandag uke 5 om ikke corona-situasjonen endrer seg.
Det vil også bli satt ut containere til søppeltømming fra samme uke.

Neste styremøte skal det avholdes møter med forskjellige aktører som skal legge fram sine løsninger på lademuligheter til borettslaget.

Mvh Styret

I forbindelse med den uformelle møteplassen/grillplassen har vi mottat 150 000,- i stønad fra Områdeløft Saupstad. Dette var en super julegave til borettslaget.
 
Vi er i gang med prosjektering av ladeinfrastruktur i garasjene og vi har kalt inn flere forskjellige aktører på forhåndskonferanse av hvilke løsninger vi kan velge blant.
 
Ellers er det stille og rolig i borettslaget.
 
Styret ønsker alle sammen en riktig god jul og godt nyttår!

Dette infoskrivet er utarbeidet i samarbeid mellom Trondheim kommune og Kruse Smith Entreprenør. Vi ønsker på denne måten å gi best mulig informasjon til aktuelle interessenter – særlig dere som er naboer til byggeplassen, for å sikre at dere er orientert om de planer og aktiviteter som vil bli gjennomført i tiden fremover.

Hva skal bygges- og hvordan:

Ny gang- og sykkelbru over Bjørndalen og Dovrebanen skal stå ferdig innen 24.Juni 2022. I tillegg skal det prosjekteres og bygges sykkelveger med fortau på begge sider av dalen som kobler brua til eksisterende g/s veger. Selve brua, som blir 180m lang, vil bli bygget i stål med understøttelse, dvs landkar og 2 søyler, i betong. Brukroppen vil bli bygget i seksjoner som blir fraktet til anleggsområdet på Tiller siden. Her vil disse bli sammenstilt før brua skyves over til andre siden. Med denne byggemetoden er behovet for arbeid i høyden redusert til et minimum. I tillegg er denne metoden meget gunstig for trafikkavviklingen da arbeidet med montering og installasjon kan foregå uten at veiene under brua blir stengt.

Vi har i dag hatt Canal digital på besøk som har gitt litt informasjon om hva som er inkludert i pakken som borettslaget har. Styret ble overrasket over hvor mye som er inkl i pakken samt at hvert enkelt bruker kan tilpasse pakken sin selv etter hvilket TV innhold man ønsker å se.
Styret har bedt Canal digital om å sende ut et skriv til beboerne som gir informasjon om hvordan hvert enkelt bruker kan gjøre dette selv.

Vi fikk også en gladnyhet av Canal digital om at netthastigheten i grunnpakken til hvert enkelt bruker har gått fra 10Mbit/s til 20Mbit/s.

Vaktmesterne har startet med vaktordning og vil starte strøing og brøyting så snart det fine høstværet slår om.

Ellers er det fredelig og rolig i borettslaget.

Mvh Styret.

Vi skal pusse opp navneskiltene som står ved inngangene til hvert tun. Stålkonstruksjonen som holder skiltene skal få seg et strøk maling samt at skiltene skal byttes ut med nye.
 
Vi mottar flere og flere henvendelser på El-bil lading og dette synes styret er veldig positivt.
Rett framgangsmåte er å informere borettslaget om at man ønsker lading, kontakte vår samarbeidspartner innen elektro (Aalmo elektro as) slik at lader blir riktig montert og at man får en lader som støtter borettslagets el-anlegg.
 
På neste styremøte skal vi gjennomgå budsjettet for neste år og dette ser styret fram til.
 
Mvh Styret.
I dag har vi hatt møte med tunutvalget.
Det ble et fint møte med mange gode innspill.
 
Vi har avgitt grunn til Trondheim kommune som skal brukes til gang- og sykkelvei opp til den nye barneskolen. Dette har vi fått 127 000,- kr for, så dette ganger oss både praktisk og økonomisk.
 
Pga usikkerhet rundt Covid-19, utgår dessverre både årets beboermøte og årets grøtfest. Dette synes styret er utrolig trist og vi håper at vi kan komme sterkere tilbake neste år!
 
Ellers er det forholdsvis rolig i borettslaget og vi håper alle har det bra.
 
Mvh Styret

Da har vi hatt første styremøte etter sommerferien.

Vi har gått en befaring i Høyvåg, hvor vi ser behovet for å ta ned 3 trær i det nordlige hjørnet av tunet. Disse vil bli tatt ved første anledning.

Sverresborg Malerservice er godt i gang med maling av av Høyvåg og Lia.

Vi i styret gleder oss til å se sluttresultatet.

Videre fortsetter vi planleggingen og innhenting av pris på ny grillplass.

I løpet av sommeren har det samlet seg en del rot i forskjellige oppganger. Styret kaller inn til oppgangsmøter fortløpende ut over høsten. Ryddighet er viktig i oppgangene da dette kan være brannfarlig, samt at det kan være til hinder for beboere.

Asfaltering og setting av ny kantstein er godt i gang på flere steder i borettslaget og vi regner med at dette ferdigstilles i løpet av høsten.

Mvh Styret.

Asfaltering og setting av ny kantstein på parkeringsplass/området mellom Prærien, Lia og trekanten er godt i gang og vil bli ferdig asfaltert  over sommerferien. 

 

Styret har vedtatt at det skal lages en grillplass på baksiden av Egga-tunet, bak 14-blokka. 

Vi håper at denne skal bidra til at folk samles også utenfor tunene. 

 

Vi har også bestemt at det skal asfalteres og settes nye kantsteiner i og rundt  rundkjøringen utenfor Høyvåg. Dette vil bli utført ila august. 

 

Mvh styret. 

 

 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIDTEGGEN BORETTSLAG

TIRSDAG 16.6.2020 KL 18.00 PÅ PLENA BAK MIDTEGGEN 14

 

Til stede fra styret:

 

Heidi Nordnes, Aud Bjørkum Hansen, Anne Alice Tårnesvik, Martin Kaarvand. Tadeusz Drazkowski

 

Møtet ble åpnet av Heidi Nordnes, som ønsket de frammøtte velkommen. Sakslisten ble referert, og ingen hadde innvendinger til denne.

 

1. KONSTITUERING

I følge navnefortegnelse var det møtt 30 andelseiere og 6 fullmakter, til sammen 36 stemmer.

 

 1. Til møteleder ble valgt: Heidi Nordnes

 2. Valg av sekretær og to personer til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

Valgt til sekretær: Aud Bjørkum Hansen

Til å undertegne protokollen ble valgt: Randi Taftøy og Gjertrud Vik

 1. Spørsmål om møtet er lovlig innkalt.

Generalforsamlingen er innkalt slik vedtektene foreskriver.

Ingen hadde innvendinger til innkallingen, og møtet ble erklært lovlig satt.

 

Til tellekorps ble valgt: Elin Tallaksen og Siv Stenmann

 

2. ÅRSOPPGJØR FOR 2019

A) Godkjennelse av regnskap.

Vedtak: Regnskapet fastsettes som lagets regnskap for 2019.

 

B) Disponering av resultat.

Vedtak: Årets resultat, kr 7.658.426,- overføres annen egenkapital.

 

C) Revisors beretning

Vedtak: Revisjonsberetningen godkjennes.

 

3. GODTGJØRELSE TIL STYRET FOR PERIODEN 2019 – 2020

Det er feil i innkallingen, godtgjørelse til styret skal være 249.473,-.

Vedtak: Godtgjørelsen til styret for 2019-2020 fastsettes til kr 249.473,-.

 

4. ENDRING AV VEDTEKTER

Den 1.1.20 trådte nye regler i Lov om burettslag i kraft angående korttidsutleie. Laget kan ikke vedtektsfeste en annen grense enn 30 dager. Styret foreslår at nye regler angående korttidsutleie tas inn i vedtektene under punktet bruksoverlating.

Forslag til tekst om korttidsutleie:

«4-2(5) Andelseier kan overlate bruken av hele boligen til andre i inntil 30 døgn årlig uten borettslagets samtykke (korttidsutleie).»

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

 

5. SAKER FRA EIERE

5.1. Basestasjoner fra Kjell Ring

Se vedlegg for beskrivelse.

Styrets innstilling: Styret ser ingen grunn til å fjerne dagens basestasjoner med antenneutstyr. Dette med bakgrunn i regler fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerthet.

Vedtak: Styrets innstilling ble vedtatt mot Ole Edvardt Staveli samt 3 andre beboeres stemmer.

 

5.2. El-billading fra Rune W. Hjelmseth

Se vedlegg for beskrivelse.

Styrets innstilling: På nåværende tidspunkt har ikke vi 400 V tilgjengelig og en ombygging til 400 V vil innebære bytte av et ukjent antall trafoer. Det er også få biler som kan benytte seg av 400 V-lading i dag. Lading på 230 V IT-nett er uansett ikke noe problem og vil kunne dekke behovet for lading hos oss.

For at e-verkene skal kunne utnytte strømmen i bilene og dette skal komme bileierne til gode, så må både bil, ladestasjon og styresystem støtte «bidirectional» energiflyt. Et slikt system finnes ikke i dag, og dagens stasjoner og styresystem vil trolig ikke kunne støtte dette. Det vil også her bli vanskelig å avgjøre hvem som skal «selge» strøm når.

Styret stiller seg derfor negativ til forslaget.

Vedtak: Styrets innstilling vedtatt.

 

5. VALG

Styret:

Styremedlem for 2 år: Anne Alice Tårnesvik, ME 10 A (gjenvalg)

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

 

Styremedlem for 2 år: Martin Kaarvand, ME 14 C (gjenvalg)

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

 

Varamedlemmer for 1 år:

 1. Leandro dos Santos, SR 63 B (gjenvalg)

 2. Jan Trygve Fredriksen, SR 59 B (gjenvalg)

 3. Jorunn Taftøy, SR 61 C (ny)

 4. Kjell Ring, ME 16 (ny)

 5. Terje Bakøy, SR 61 C (ny)

 

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

 

Tunutvalg for 1 år:

 

LIA Anne Karin Nilsen SR 81B

Rune Nilsen « 81 B

Nevin Bardakci « 79B

 

TREKANTEN Gro Elin Tronseth « 71B

Helge Aune « 73A

Christina Ramsøy « 71 A

 

PRÆRIEN Jorunn Taftøy « 61C

Leandro dos Santos « 63B

Jan Trygve Fredriksen « 59 B

 

HØYVÅG Anny Eriksen « 51B

Irene Meland « 55B

Trine Nordnes « 53 B

 

TRØA Gjertrud Vik ME 2B

Heidi Nordnes « 2C

 

EGGA Anne Alice Tårnesvik « 10A

Kjell Ring « 16

Ken Roger Jensen « 10 A

 

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

 

 

Valgkomite for 1år:

Ann-Mari Lesund, SR 69C (gjenvalg)

Gjertrud Vik, ME 2B (gjenvalg)

Randi Taftøy, SR 67B (ny)

 

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

 

 

 

Møtet slutt ca kl 19.00

 

Aud B. Hansen Gjertrud Vik Randi Taftøy

Sign. Sign. Sign.

Etter et flott tips fra en av våre beboere om at styret kunne informere litt om hva som planlegges/drøftes/vedtas på styremøtene, har vi bestemt at vi skal prøve å legge ut en liten oppsummering av dette på hjemmesiden vår etter hvert styremøte. Håper dette vil få en positiv effekt og at enda flere engasjerer seg for et godt bomiljø.
 
Dette er en kort oppsummering av hva som er drøftet/bestemt på styremøtet 02.06.20

Kontoret har vært stengt for besøk i flere uker, men vil fra og med 19.5.2020 ha åpent på tirsdager mellom 13.00 og 19.00. Det er hjemmekontor de andre ukedagene slik at henvendelser på telefon og e-post blir besvart fortløpende.
Grendehuset vil være stengt for utleie og det blir ingen utsetting av raskhenger, begge deler ut juli 2020.
Vi starter opp igjen med utleie av tilhengere og smøregrav fra mandag den 18.5.2020. Ta kontakt på telefon 72839020 for nærmere informasjon.

 

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIDTEGGEN BORETTSLAG

TIRSDAG 7.5.2019 KL 18.00 I REVEGÅRDEN

 


Til stede fra styret:

Heidi Nordnes, Aud Bjørkum Hansen, Anne Alice Tårnesvik og Tadeusz Drazkowski

 
Møtet ble åpnet av Heidi Nordnes, som ønsket de frammøtte velkommen. Sakslisten ble referert, og ingen hadde innvendinger til denne.

 


1. KONSTITUERING


I følge navnefortegnelse var det møtt 44andelseiere og 7 fullmakter, til sammen 51 stemmer.

 
Til møteleder ble valgt: Heidi Nordnes
Valg av sekretær og to personer til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.
Valgt til sekretær: Aud Bjørkum Hansen

Til å undertegne protokollen ble valgt: Jorunn Taftøy og Randi Taftøy

Spørsmål om møtet er lovlig innkalt.
Generalforsamlingen er innkalt slik vedtektene foreskriver.

Ingen hadde innvendinger til innkallingen, og møtet ble erklært lovlig satt.

Til tellekorps ble valgt: Trine Nordnes, Siv Stenmann, Monika Danielsen

 


2. ÅRSOPPGJØR FOR 2018

 
A) Godkjennelse av regnskap.

Vedtak: Regnskapet fastsettes som lagets regnskap for 2018.

 
B) Disponering av resultat.

Vedtak: Årets resultat, kr 7.879.775,- overføres annen egenkapital.

 
C) Revisors beretning

Vedtak: Revisjonsberetningen godkjennes.

 


3. GODTGJØRELSE TIL STYRET FOR PERIODEN 2018 – 2019

 
Vedtak: Godtgjørelsen til styret for 2018-2019 fastsettes til kr 243.389,-.

 


4. SAKER FRA HEIDI THOMASSEN

 
4.1. Biler på tomgang i tunene

Forslag fra Styret om montering av skilter ved innkjøring i tunene. Kostnad kr 33.103,- inkl mva og ekskl montering.

Forslag fra salen om ikke å montere skilter.

Vedtak: Forslaget om ikke å montere skilter ble vedtatt enstemmig.

 
4.2. Prisfastsetting av strøm ladestasjoner

Forslag om å justere ned strømprisen på borettslagets ladestasjoner.

Vedtak: Styrets forslag om ikke å sette ned strømprisen ble vedtatt enstemmig.

 


5. VALG

 
Styret:

Styrets leder for 2 år: Heidi Nordnes, ME 2C (gjenvalg)

Vedtak: Heidi Nordnes valgt ved akklamasjon.

 
Styremedlem for 2 år: Aud Bjørkum Hansen, SR 69C (gjenvalg)

Vedtak: Aud Bjørkum Hansen valgt ved akklamasjon.

 
Styremedlem for 2 år: Tadeusz Drazkowski, ME 14B (ny)

Vedtak: Tadeusz Drazkowski valgt ved akklamasjon.

 
Styremedlem for 1 år: Merete Pettersen, SR 69C (ny)

Benkeforslag på Martin Kaarvand, ME 14 C

Vedtak: Valgt ble Martin Kaarvand.

 
Varamedlemmer for 1 år:

Leandro dos Santos, SR 63B (gjenvalg)
Iver Klingenberg, ME 10A (ny)
Rune Hammervik, ME 2B (ny)
Kenneth Holger Hargaut, SR 55B (ny)
Martin Kaarvand, ME 14C (ny)

Martin Kaarvand går ut siden han ble valgt som styremedlem.
Benkeforslag på Kjell Ring, ME 16, og Jan Trygve Fredriksen, SR 59 B. Vedtak: Vara nr 1, 2, 3 og 4 valgt ved akklamasjon. Etter valg fikk Jan Trygve Fredriksen flest stemmer og dermed valgt som 5. vara.

 


Tunutvalg for 1 år:

 
LIA

Anne Karin Nilsen 81B

Nevin Bardakci 79B

 


TREKANTEN

Gro Elin Tronseth 71B

Helge Aune 73A

 


PRÆRIEN

Jorunn Taftøy 61C

Leandro dos Santos 63B

Jan Trygve Fredriksen 59 B

 


HØYVÅG

Anny Eriksen 51B

Irene Meland 55B

Trine Nordnes 53 B

Geir Sponaas 51 A

 


TRØA

Mildrid Solemsli 6B

Gjertrud Vik 2B

Heidi Nordnes 2C

 


EGGA

Anne Alice Tårnesvik 10A

Kjell Ring 16

 
Vedtak: Tunutvalgene valgt ved akklamasjon.

 

 

Valgkomite for 1år:

Ann-Mari Lesund, SR 69C (gjenvalg)

Gjertrud Vik, ME 2B (gjenvalg)

Randi Taftøy, SR 67B (ny)

 
Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

 


Møtet slutt ca kl 18.15

 


Jorunn Taftøy        Randi Taftøy         Heidi Nordnes

sign.                        Sign.                       Sign

 

 

 

Til andelseierne i Midteggen Borettslag                                                   Saupstad, 19.11.2018

 

FELLESKOSTNADER 2019

Det blir ingen økning i felleskostnadene fra 1.1.2019.

 

KABEL-TV/INTERNETT

Vi har hatt fastavtale med Canal Digital/Telenor i 3 år. Fastavtalen har nå gått ut.

Ny avtale gjør at kabel-TV/Internett øker med kr 60,- per måned fra kr 239,- til kr 299,- fra 01.01.2019.

 

Grunnlaget for styrets beslutning er budsjettet for 2019, som er laget ut fra borettslagets kjente og forventede inntekter og utgifter.

 

For de eierne som ikke benytter avtalegiro, vil nye fakturaer bli tilsendt så snart de foreligger. De som benytter avtalegiro bør kontrollere at beløpsgrensen på avtalegiro ikke overskrides.

 

Med hilsen

for Styret i MIDTEGGEN BORETTSLAG

 

Lise Børstad

Daglig leder

Hvorfor?

Heimdal VGS åpner til høsten med over 1.000 elever og 150 ansatte. De har kun 100 parkeringsplasser til disposisjon for sine egne. Det blir også åpnet en idrettshall på skolen, hvor det er plass til 2.000 tilskuere.

Våre naboer Ringvegen og Kolstadflaten har privatisert sine parkeringsplasser, slik at vi er det eneste borettslaget med offentlig parkering og alle kan dermed parkere lovlig og fritt her.

Vi har allerede en del fremmedparkering i borettslaget, og vi ser for oss at når skolen åpner så vil dette eskalere og vi vil få en uholdbar situasjon hvor våre egne beboere ikke finner ledige parkeringsplasser.

Til eierne i Midteggen Borettslag                                                                            Trondheim, 14.12.2017
 
 
FELLESKOSTNADER FRA 01.01.18
 
Felleskostnadene holdes uendret fra 01.01.18
Grunnlaget for styrets beslutning er budsjettet for 2018(se vedlagt PDF-fil).
 
For de eierne som ikke benytter avtalegiro/e-faktura, vil nye fakturaer bli tilsendt så snart de foreligger.
De som benytter avtalegiro/e-faktura bør kontrollere at beløpsgrensen ikke overskrides.

 
 
Midteggen Borettslag

styret

 

TIRSDAG 9.5.2017 KL 18.00 I REVEGÅRDEN

 

Til stede fra styret:

Heidi Nordnes, Rune Nilsen, Aud Bjørkum Hansen, Jan Olav Børseth og Przemyslaw Cybulski

 

Møtet ble åpnet av Heidi Nordnes, som ønsket de frammøtte velkommen. Sakslisten ble referert, og ingen hadde innvendinger til denne.

 

1. KONSTITUERING

I følge navnefortegnelse var det møtt 41 andelseiere og 10 fullmakter, til sammen 51 stemmer.

 

Til møteleder ble valgt: Rune Nilsen

Valg av sekretær og to personer til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

Valgt til sekretær: Aud Bjørkum Hansen

Til å undertegne protokollen ble valgt: Siv Stenmann og Terje Bogen.

Spørsmål om møtet er lovlig innkalt.

Generalforsamlingen er innkalt slik vedtektene foreskriver.

Ingen hadde innvendinger til innkallingen, og møtet ble erklært lovlig satt.

 

Til tellekorps ble valgt: Tone Schjei Bjørnes, Berith Granmo og Andreas Løpen.

 

2. ÅRSBERETNING FOR 2016

Styrets årsberetning for 2016 ble referert.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

 

3. ÅRSOPPGJØR FOR 2016

a. Revisors melding ble referert.

Hovedpostene i regnskapet ble referert. Styrets forslag til disponering av resultat ble referert.

Vedtak: Regnskapet fastsettes som lagets regnskap for 2016, og årets overskudd kr 172.439,- overføres annen egenkapital.

Godtgjørelse til styret.

Vedtak: Godtgjørelsen til styret for 2016 fastsettes til kr 216.320,-.

 

4. VALG

Styreleder for 2 år: Heidi Nordnes, ME 2 C (gjenvalg)

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

 

Styremedlem for 2 år:

Aud Bjørkum Hansen, SR 69 C ( gjenvalg )

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

 

Styremedlem for 2 år:

Håvard Karlsen, SR 75 A ( ny )

Benkeforslag på Przemyslaw Cybulski og Silje Olin Myklebust

Vedtak: Przemyslaw Cybulski valgt til styremedlem for 2 år.

 

Varamedlemmer for 1 år:

1. vara Tove J. Kvello, SR 55 B

Benkeforslag på Håvard Karlsen og Silje Olin Myklebust.

Vedtak: Håvard Karlsen ble valgt til 1. vara.

 

2. vara Anne-Alice Tårnesvik, ME 10 A

3. vara Silje Olin Myklebust, SR 75 B

4. vara Tove J. Kvello, SR 55 B

5. vara Marit Grimstad, SR 55 A

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

 

Tunutvalg for 1 år:

 

LIA:

Anne Karin Nilsen, SR 81 B

Geir Sponaas, SR 81 A

Håvard Karlsen, SR 75 A

Silje Olin Myklebust, SR 75 B

 

TREKANTEN:

Gro Elin Tronseth, SR 71 B

Helge Aune, SR 73 A

Marius Nilsen, SR 69 C

Merete Pettersen, SR 69 C

 

PRÆRIEN:

Tore Knudsen, SR 61 C

Shahdoust Yazdani, SR 63 A

Emine Duyar, SR 59 B

Jan Olav Børseth, SR 59 B

 

HØYVÅG:

Mevlut Tahtaci, SR 55 A

Elsa Holmedal, SR 57 A

 

TRØA:

Eymi Tello, ME 2A

Mildrid Solemsli, ME 6 B

Gjertrud Vik, ME 2 B

Heidi Nordnes, ME 2 C

 

EGGA:

Andreas Løpen, ME 16

Tone Schjei Bjørnes, ME 10 A

Anne Alice Tårnesvik, ME 10 A

 

 

Valgkomite for 1 år:

 

Ann-Mari Lesund, SR 69 C (gjenvalg)

Ann Kristin Bruennech, SR 79 B ( « )

Gjertrud Vik, ME 2 B (ny)

 

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

 

 

Møtet slutt kl 19.30

 

 

Terje Bogen       Siv Stenmann       Heidi Nordnes

      Sign.                   Sign.                  Sign.

 

Søppeltilhengeren utplasseres fom MANDAG tom TORSDAG ettermiddag i de enkelte tun, og blir tømt etterfølgende formiddag. Ordningen er et tilbud til beboere som har behov for å kaste rask som ikke kan kastes i søppel- containeren. Utsetting av søppeltilhengeren vil i 2017 skje etter følgende turnus:

Lia
SR 75-81
Trekanten
SR 67-73
Prærien
SR 59-65
Høyvåg
SR 51-57
Trøa
ME 2-8
Egga
ME 10-16
02.01.17 03.01.17 04.01.17 05.01.17 09.01.17 10.01.17
11.01.17 12.01.17 16.01.17 17.01.17 18.01.17 19.01.17
23.01.17 24.01.17 25.01.17 26.01.17 30.01.17 31.01.17
01.02.17 02.02.17 06.02.17 07.02.17 08.02.17 09.02.17
13.02.17 14.02.17 15.02.17 16.02.17 20.02.17 21.02.17
22.02.17 23.02.17 27.02.17 28.02.17 01.03.17 02.03.17
06.03.17 07.03.17 08.03.17 09.03.17 13.03.17 14.03.17
15.03.17 16.03.17 20.03.17 21.03.17 22.03.17 23.03.17
27.03.17 28.03.17 29.03.17 30.03.17 03.04.17 04.04.17
05.04.17 06.04.17 18.04.17 19.04.17 20.04.17 24.04.17
25.04.17 26.04.17 27.04.17 02.05.17 03.05.17 04.05.17
08.05.17 09.05.17 10.05.17 11.05.17 15.05.17 18.05.17
22.05.17 23.05.17 29.05.17 30.05.17 31.05.17 01.06.17
06.06.17 07.06.17 08.06.17 12.06.17 13.06.17 14.06.17
15.06.17 19.06.17 20.06.17 21.06.17 22.06.17 26.06.17
27.06.17 28.06.17 29.06.17      

Ingen ordinær tømming i juli

Lia
SR 75-81
Trekanten
SR 67-73
Prærien
SR 59-65
Høyvåg
SR 51-57
Trøa
ME 2-8
Egga
ME 10-16
01.08.17 02.08.17 03.08.17 07.08.17 08.08.17 09.08.17
10.08.17 14.08.17 15.08.17 16.08.17 17.08.17 21.08.17
22.08.17 23.08.17 24.08.17 28.08.17 29.08.17 30.08.17
31.08.17 04.09.17 05.19.17 06.09.17 07.09.17 11.09.17
12.09.17 13.09.17 14.09.17 18.09.17 19.19.17 20.09.17
21.09.17 25.09.17 26.09.17 27.09.17 28.09.17 02.10.17
03.10.17 04.10.17 05.10.17 09.10.17 10.10.17 11.10.17
12.10.17 16.10.17 17.10.17 18.10.17 19.10.17 23.10.17
24.10.17 25.10.17 26.10.17 30.01.17 31.10.17 01.11.17
02.11.17 06.11.17 07.11.17 08.11.17 09.11.17 13.11.17
14.11.17 15.11.17 16.11.17 20.11.17 21.11.17 22.11.17
23.11.17 27.11.17 28.11.17 29.11.17 30.11.17 04.12.17
05.12.17 06.12.17 07.12.17 11.12.17 12.12.17 13.12.17
14.12.17 18.12.17 19.12.17 20.12.17 21.12.17 02.01.18
03.01.18 04.01.18 08.01.18 09.01.18 10.01.18 11.01.18
15.01.17 16.01.18 17.01.18 18.01.18 22.01.18 23.01.18
24.01.18 25.01.18 29.01.18 30.01.18 31.01.18 01.02.18

Daglig legges det sekker/poser med søppel ved siden av søppelcontainerne. Videre så settes det ut rask i tunene uten først å avtale dette med borettslagets kontor.

Ved flere anledninger har noen satt ut malingsspann i tunet, med det resultatet at unger har åpnet spannene og sølt maling på teglvegger, asfalt og innredningen i tunet. Det jobbes systematisk for å finne eieren av rotet. Styret har konferert med TOBBs jurist og gjort vedtak om at beboere fra nå av må betale for oppryddingen.

 Det vil fra nå av koste minimum kr 1.000,- å sette fra seg søppel ved siden av containerne eller i tunet uten først å ha gjort avtale med borettslagets kontor.

Styret i Midteggen Borettslag har vedtatt å øke felleskostnadene med 2,5 % fra 01.01.16.
Ny leie per måned for de enkelte andelene blir da:
2-roms kr 3 129
3-roms kr 4 498
4-roms kr 5 276

Ny kostnad for kabel-tv/internett per måned per enhet blir 239,- kroner fra 01.01.16.
Garasjeleie økes med 2,5 % fra 01.01.16.

Grunnlaget for styrets beslutning er budsjettet for 2016, som er laget ut ifra borettslagets kjente og forventede inntekter og utgifter.

For de eierne som ikke benytter avtalegiro, vil nye fakturaer bli tilsendt så snart de foreligger. De som benytter avtalegiro bør kontrollere at beløpsgrensen på avtalegiro ikke overskrides.

Midteggen Borettslag
Styret

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIDTEGGEN BORETTSLAG

TIRSDAG 26.5.2015 KL 18.00 I REVEGÅRDEN


Til stede fra styret:

Heidi Nordnes, Rune Nilsen, Viggo Olden, Aud Bjørkum Hansen og Jan Olav Børseth.

Møtet ble åpnet av Heidi Nordnes, som ønsket de frammøtte velkommen. Sakslisten ble referert, og ingen hadde innvendinger til denne.

Søppeltilhengeren utplasseres fom MANDAG tom TORSDAG ettermiddag i de enkelte tun, og blir tømt etterfølgende formiddag. Ordningen er et tilbud til beboere som har behov for å kaste rask som ikke kan kastes i søppel- containeren. Utsetting av søppeltilhengeren vil i 2015 skje etter følgende turnus:

Lia
SR 75-81
Trekanten
SR 67-73
Prærien
SR 59-65
Høyvåg
SR 51-57
Trøa
ME 2-8
Egga
ME 10-16
    05.01.15 06.01.15 07.01.15 08.01.15
12.01.15 13.01.15 14.01.15 15.01.15 19.01.15

20.01.15

21.01.15 22.01.15 26.01.15 27.01.15 28.01.15 29.01.15
02.02.15 03.02.15 04.02.15 05.02.15 09.02.15 10.02.15
11.02.15 12.02.15 16.02.15 17.02.15 18.02.15 19.02.15
23.02.15 24.02.15 25.02.15 26.02.15 02.03.15 03.03.15
04.03.15 05.03.15 09.03.15 10.03.15 11.03.15 12.03.15
16.03.15 17.03.15 18.03.15 19.03.15 23.03.15 24.03.15
25.03.15 26.03.15 07.04.15 08.04.15 09.04.15 13.04.15
14.04.15 15.04.15 16.04.15 20.04.15 21.04.15 22.04.15
23.04.15 27.04.15 28.04.15 29.04.15 30.04.15 04.05.15
05.05.15 06.05.15 07.05.15 08.05.15 11.05.15 12.05.15
18.05.15 19.05.15 20.05.15 21.05.15 26.05.15 27.05.15
28.05.15 01.06.15 02.06.15 03.06.15 04.06.15 08.06.15
09.06.15 10.06.15 11.06.15 15.06.15 16.06.15 17.06.15
18.06.15 22.06.15 23.06.15 24.06.15 25.06.15 29.06.15
30.06.15          

Minner om at det ikke er ordinær tømming i juli.

De nye prisene gjelder fra 1.1.2013.

Helgedager: kr 4.000,-
Hverdager: kr 2.000,-

For andelseiere gjelder følgende priser:

Helgedager: kr 2.000,-
Hverdager: kr 1.000,-

Det taes forbehold om prisøkning.

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIDTEGGEN BORETTSLAG

TIRSDAG 15.5.2012 KL 18.00 I REVEGÅRDEN

Til stede fra styret:
Heidi Nordnes, Rune Nilsen, Viggo Olden, Aud Bjørkum Hansen og Jan Olav Børseth

Møtet ble åpnet av Heidi Nordnes, som ønsket de frammøtte velkommen. Sakslisten ble referert, og ingen hadde innvendinger til denne.

Til eierne i Midteggen borettslag

Vår ref KSP\-B.44.0 J.nr:2011036718

Trondheim 22.11.2011

 

Styret i Midteggen borettlsag har vedtatt  at felleskostnadene øker med 5,5% fra 01.01.12. Garasjedelen øker med 2,5%.

Endringene er som følger:

2-roms fra 2611,- til 2755,-
3-roms fra 3753,- til 3959,-
4-roms fra 4402,- til 4644,-

Grunnlaget for styrets beslutning er budsjettet for 2012, som er laget ut ifra borettslagets kjente og forventede inntekter og utgifter. Budsjettet for 2012 følger vedlagt.

For de eierne som ikke benytter seg av avtalegiro, vil nye fakturaer bli  tilsendt så snart de foreligger. De som benytter avtalegiro bør kontrollere at beløpsgrensen på avtalegiro ikke overskrides.

 

Midteggen borettslag
Styret

Søppeltilhengeren utplasseres fom MANDAG tom TORSDAG ettermiddag i de enkelte tun, og blir tømt etterfølgende formiddag. Ordningen er et tilbud til beboere som har behov for å kaste rask som ikke kan kastes i søppel- containeren. Utsetting av søppeltilhengeren vil i 2012 skje etter følgende turnus:

Lia Trekanten Prærien Høyvåg Trøa Egga
SR 75-81 SR 67-73 SR 59-65 SR 51-57 ME 2-8 ME 10-16
02.01.12 03.01.12 04.01.12 05.01.12 09.01.12 10.01.12
11.01.12 12.01.12 16.01.12 17.01.12 18.01.12 19.01.12
23.01.12 24.01.12 25.01.12 26.01.12 30.01.12 31.01.12
01.02.12 02.02.12 06.02.12 07.02.12 08.02.12 09.02.12
13.02.12 14.02.12 15.02.12 16.02.12 20.02.12 21.02.12
22.02.12 23.02.12 27.02.12 28.02.12 29.02.12 01.03.12
05.03.12 06.03.12 07.03.12 08.03.12 12.03.12 13.03.12
14.03.12 15.03.12 19.03.12 20.03.12 21.03.12 22.03.12
26.03.12 27.03.12 28.03.12 29.03.12 10.04.12 11.04.12
12.04.12 16.04.12 17.04.12 18.04.12 19.04.12 23.04.12
24.04.12 25.04.12 26.04.12 30.04.12 02.05.12 03.05.12
07.05.12 08.05.12 09.05.12 10.05.12 14.05.12 15.05.12
21.05.12 22.05.12 23.05.12 24.05.12 29.05.12 30.05.12
31.05.12 04.06.12 05.06.12 06.06.12 07.06.12 11.06.12
12.06.12 13.06.12 14.06.12 18.06.12 19.06.12 20.06.12
21.06.12 25.06.12 26.06.12 27.06.12 28.06.12

Ingen ordinær tømming i juli

01.08.12 02.08.12 06.08.12 07.08.12 08.08.12 09.08.12
13.08.12 14.08.12 15.08.12 16.08.12 20.08.12 21.08.12
22.08.12 23.08.12 27.08.12 28.08.12 29.08.12 30.08.12
03.09.12 04.09.12 05.09.12 06.09.12 10.09.12 11.09.12
12.09.12 13.09.12 17.09.12 18.09.12 19.09.12 20.09.12
24.09.12 25.09.12 26.09.12 27.09.12 01.10.12 02.10.12
03.10.12 04.10.12 08.10.12 09.10.12 10.10.12 11.10.12
15.10.12 16.10.12 17.10.12 18.10.12 22.10.12 23.10.12
24.10.12 25.10.12 29.10.12 30.10.12 31.10.12 01.11.12
05.11.12 06.11.12 07.11.12 08.11.12 12.11.12 13.11.12
14.11.12 15.11.12 19.11.12 20.11.12 21.11.12 22.11.12
26.11.12 27.11.12 28.11.12 29.11.12 03.12.12 04.12.12
05.12.12 06.12.12 10.12.12 11.12.12 12.12.12 13.12.12
17.12.12 18.12.12 19.12.12 20.12.12 02.01.13 03.01.13
07.01.13 08.01.13 09.01.13 10.01.13 14.01.13 15.01.13

Til andelseier Saupstad, 11/03/11

UTSKIFTING AV VINDUER OG ETTERISOLERING

Prøvemontering i 2 stk leiligheter er nå snart ferdig. Om det ikke blir forsinkelser i leveransen av vinduer, så blir det oppstart i Egga-tunet etter påske. Arbeidet starter i Midteggen 10 A og går etter stigende nummer til Midteggen 16.

Detaljert fremdriftsplan oversendes alle andelseiere straks den er klar.

Hva som skal skje:

Før selve arbeidet med vinduene kan starte, kommer elektriker og demonterer ovner og elektrisk anlegg som blir berørt. Dette gjøres på forhånd. De som har behov for det kan låne elektrisk ovn fra borettslaget.

Vinduene som blir skiftet er ekstra lydisolert, har en u-verdi på 0,79 og er vedlikeholdsfrie. Det blir etterisolert med 5 cm ekstra isolasjon, og lagt på hvite plater som er ferdig grunnet samt hvitt listverk. Feltene som skal skiftes er merket av på vedlagte skisser over leilighetene.

På grunn av at den utvendige vindtettingen er asbestholdig, så vil denne bli utskiftet i sin helhet. Dette arbeidet vil foregå utvendig, og etter rutiner utarbeidet i samarbeid med Arbeidstilsynet.

I etterkant kommer elektriker og monterer tilbake det elektriske, samt at maler må inn for å male verandadøra.

Andelseier må rydde slik at det blir arbeidsrom 1,5 meter fra vinduene både på balkong, stue og eventuelt soverom. Vi gjør oppmerksom på at entreprenør ikke har ansvar for innredning som ikke er flyttet.

I forkant av arbeidet vil alle få utdelt plast for tildekking av møbler, gulv osv. Den som må ha hjelp til dette, må notere i feltet for beskjeder.

Om noe er uklart, ta kontakt med undertegnede på tlf 72 83 90 20 eller send e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Med hilsen

Lise Børstad

Daglig leder

TIRSDAG 15.6.2010 KL 18.00 I REVEGÅRDEN


Til stede fra styret:

Heidi Nordnes, Randi Thrana,Viggo Olden, Rune Nilsen og Aud Bjørkum Hansen.

Møtet ble åpnet av Heidi Nordnes, som ønsket de frammøtte velkommen. Sakslisten ble referert, og ingen hadde innvendinger til denne.

Til andelseierne - Saupstad, 10.06.2009

 

STRØMAVTALE

 

TOBB Kraftforvaltning har forhandlet frem ny strømavtale med Trondheim Energi AS, og Styret i Midteggen Borettslag har vedtatt å tilslutte seg denne.

 

Prisen blir fastsatt på følgende måte:

 

Trondheim Energi vil gjennomføre aktiv forvaltning av strømforbruket i laget. TE vil overvåke markedet og forvalte kraftporteføljen ved å foreta kjøp og salg i kraftmarkedet når markedet tilsier det. Målet er å minimere kraftkostnaden.

 

Resultatet av avtalen vil avhenge av forvalters evne til å gjøre gode posisjoner i kraftmarkedet, og risikoen er redusert med en maksprisgaranti.

 

Maksimalprisen i avtalen vil være Trondheim Energis gjennomsnittlige variable kraftpris for avregningsperioden (kvartal) med en rabatt på 1,00 øre/kWh inkl mva.

 

Månedlig fastbeløp er kr 35,- per måned per anlegg.

 

All kraft som blir levert i avtalen er garantert fornybar miljøvennlig energi uten CO2-utslipp - 100 % vannkraft.

 

I tillegg til prisen i denne avtalen kommer de til enhver tid gjeldende offentlige avgifter og nettleie. Hvis eier av deltakende anlegg ikke avleser selv, vil Trondheim Energi stipulere målerstand ved oppstart og avslutning.

 

Ingen beboere er bundet av avtalen. Den som ønsker å benytte seg av annet strømtilbud, står fritt til det.

 

 

Med hilsen

for Styret i MIDTEGGEN BORETTSLAG


Lise Børstad

Daglig leder

 

Til borettshaverne i MIDTEGGEN BORETTSLAG

FELLESKOSTNADENE FRA 01.01.2009

Styret i Midteggen Borettslag har i styremøte den 11. oktober d.å. å øke felleskostnadene med 6 % fra 1.1.2009. Tillegget for kabel-TV økes fra kr 156,- til kr 163. Garasjeleien på kr 200,- holdes uendret. Grunnlaget for Styrets beslutning er budsjettet for 2009, som er laget ut fra borettslagets kjente og forventede inntekter og utgifter. Budsjettet for 2009 er trykt på baksiden.

Felleskostnadene vil da bli:

   Nåværende:  Fra 1.1.2009:
 2-roms  kr 2.205,-  kr 2.337,-
 3-roms  kr 3.169,-  kr 3.360,-
 4-roms  kr 3.717,-  kr 3.940,-

For de andelseiere som ikke benytter avtalegiro, vil nye fakturaer bli tilsendt så snart de foreligger.

Saupstad, 20.11.2008
for Styret i MIDTEGGEN BORETTSLAG

Lise Børstad
Daglig leder

 

Til beboerne -  Saupstad, 29.4.2008

 

RO OG ORDEN I TUN OG OPPGANGER

 

Nå er det snart sommer igjen, og med det følger at både barn og voksne tilbringer mer tid utendørs. I den forbindelse finner vi grunn til å minne om borettslagets husordensregler:

 

 • Unngå unødig støy i leilighet, trapper og ganger i huset eller utenfor naboenes vinduer og balkonger.

 • Vis hensyn ved bruk av utearealene, det skal være ro etter kl 21.00. Virksomhet som kan være til sjenanse for naboene, kan bare drives dersom borettslagets styre og naboene har samtykket.

 • Husordensreglene gjelder for alle som oppholder seg i borettslaget. Hver enkelt eier er ansvarlig for at egne husstandsmedlemmer, besøkende og eventuelle leietakere gjøres kjent med reglene og overholder disse.

 

Disse reglene er laget som retningslinjer for å holde ro og orden i borettslaget, og for at alle innen fellesskapet skal ta hensyn til hverandre og trives der. Reglene skal således ikke legge unødige plikter på beboerne. Noen plikter er likevel nødvendige for å sikre et bomiljø som de fleste vil være tilfreds med. Alle beboerne må derfor sette seg inn i - og følge husordensreglene.

 

 

Med hilsen

for Styret i MIDTEGGEN BORETTSLAG


Lise Børstad

Daglig leder

 

Til andelseierne - Saupstad, 20/03/2008

 

INNLÅSINGSASSISTANSE

 

Securitas AS vil fra 1.4.08 ha ansvaret for innlåsingstjeneste for beboere som har låst seg ute. Prisen for denne tjenesten er kr 450,- inkl mva hele døgnet. Assistanse kan bestilles på tlf 900 99 385.

 

 

Med hilsen


Lise Børstad

Daglig leder

 

 

Til andelseierne - Saupstad, 15.01.2008

 

DET NYE LÅSSYSTEMET

Vi ber om at alle beboere kontrollerer at nøklene passer i de nye låsene i alle boder, både i oppgangen og kjelleren. Feil kan forekomme, og vi ønsker tilbakemelding snarest om det finnes nøkler som ikke passer.

INNLÅSING I LEILIGHET

Andelseiere kan om nødvendig få hjelp til innlåsing i sin egen leilighet ved å henvende seg til Siemens Security på telefon 07911. Hjelp til innlåsing gies hele døgnet forutsatt at andelseieren kan legitimere sin leierett til leiligheten. Prisen på denne tjenesten er kr 350,- ekskl mva, og det forutsettes kontant oppgjør på stedet til vekteren som har utført tjenesten.

 

GARDINER I INNGANGSPARTIENE - "PYNT" I OPPGANGEN

 

Beboerne kan, som tidligere, gå sammen om å kjøpe gardiner. I tillegg er det anledning til å henge opp bilder. Det er imidlertid ikke anledning til å sette skohyller, kommoder, tørke klær osv i oppgangene.

 

 

 

Med hilsen


Lise Børstad

Daglig leder

 

 

Til beboerne  - Saupstad, 5.12.2007

 

SNØMÅKING I INNGANGSPARTIET

 

Vi minner om at det er beboerne som har ansvar for snømåking i inngangspartiet. Alle oppganger har fått utlevert snøskuffe eller spade for dette formål.

 

Med hilsen


Lise Børstad

Daglig leder

 

Til alle beboere  - Saupstad, 18.12.2007

 

OPPBEVARING AV PRIVATE EIENDELER I OPPGANGENE

 

Nå som oppgangene blir rehabilitert vil det ikke lenger bli akseptert at det oppbevares private eiendeler i oppgangene. Unntak gjelder kun barnevogner.

 

Styret har vært på befaring, og det står sykler og leker i inngangspartiene, skohyller og møbler oppe i etasjene og noen tørker til og med klær på rekkverkene ute i oppgangene.

 

Med bakgrunn i borettslagets husordensregler, vil alle private eiendeler som oppbevares i inngangspartiet eller oppgangen, fra nå av bli fjernet av vaktmester.

 

Konfiskerte eiendeler kvitteres ut av andelseier på borettslagets kontor, noe som automatisk vil føre til skriftlig klage fra borettslagets side. Konfiskerte eiendeler som ikke er hentet innen 1 uke vil bli kastet.

 

Dette til orientering.

 

 

Med hilsen

for Styret i MIDTEGGEN BORETTSLAGLise Børstad

Daglig leder

Rundskriv

til alle beboere


OPPBEVARING AV RASK OG TING SOM SKAL KASTES I KJELLERNE

 

INNGANGSPARTIENE

Mange plasser er det skrevet med tusj eller satt opp klistremerker både på ringetablået ute og på postkassene. Dette er ikke pent! Borettslagets kontor tar hånd om utskifting av navnelapper kostnadsfritt. Vi kan imidlertid ikke skifte navnelapper uten at vi får opplyst hvilke navn som skal stå der. Vi ber derfor om at tusj og klistremerker blir fjernet, og at det tas kontakt med borettslaget for korrekt merking. For de som mangler navn på inngangsdøra, kan borettslaget også være behjelpelig med å skaffe enkle navnelapper til inngangsdørene kostnadsfritt.

 

SØPPELHÅNDTERING

Enkelte beboere setter fra seg søppelposer i yttergangen for at de skal kaste søppelet i containeren «neste gang de skal ut». Dette skaper søppellukt i oppgangen, og er til irritasjon for naboene. Vi ber om at alle oppbevarer sitt søppel inne i sin egen leilighet til det blir fraktet dit det skal. Videre ber vi om at foreldre ikke sender små barn ut for å kaste søppel.

 

DYREHOLD

Det er under ingen omstendighet anledning til å lufte hund eller katt i forhagen eller på balkongen. Hund/katt skal alltid føres i bånd på borettslagets område. Vi minner om at alt dyrehold skal registreres. Om dette ikke er gjort, kan registreringsskjema fåes ved henvendelse til borettslagets kontor.

 

BILKJØRING

Parkering av biler i tunene er et brudd på både husordensreglene og veitrafikkloven. Tunene er borettslagets oppholds- og lekeplasser. Vi anmoder alle om å vurdere om det er nødvendig å kjøre bilen inn i tunet, og minner om at det er andelseiers plikt å påse at besøkende overholder reglene. Feilparkerte biler risikerer å bli tauet bort for eiers ansvar og regning.

 

Så et lite hjertesukk fra irriterte beboere:

Ikke parker biler midt i feltet for strøing eller brøyting, vis hensyn når setter fra deg bilen!

 

 

Med hilsen


Lise Børstad

Daglig leder

Til beboerne

 

YTTERDØRENE

 

I alle inngangspartier er det montert varmeovner. Vi har registrert at mange beboere setter opp ytterdørene på kroken, og lar dem stå oppe hele dagen/natta.

 

DETTE ER IKKE GOD ØKONOMI!

 

Vi gjør oppmerksom på at i vinterhalvåret skal begge dørene være lukket hele døgnet.

 

Med hilsen


Lise Børstad

 

Rundskriv

til alle beboere                                                           Saupstad, 02.02.2006

 

 

OPPBEVARING AV RASK OG TING SOM SKAL KASTES I KJELLERNE 

 

INNGANGSPARTIENE

Mange plasser er det skrevet med tusj eller satt opp klistremerker både på ringetablået ute og på postkassene. Dette er ikke pent! Borettslagets kontor tar hånd om utskifting av navnelapper kostnadsfritt. Vi kan imidlertid ikke skifte navnelapper uten at vi får opplyst hvilke navn som skal stå der. Vi ber derfor om at tusj og klistremerker blir fjernet, og at det tas kontakt med borettslaget for korrekt merking. For de som mangler navn på inngangsdøra, kan borettslaget også være behjelpelig med å skaffe enkle navnelapper til inngangsdørene kostnadsfritt.

 

SØPPELHÅNDTERING

Enkelte beboere setter fra seg søppelposer i yttergangen for at de skal kaste søppelet i containeren «neste gang de skal ut». Dette skaper søppellukt i oppgangen, og er til irritasjon for naboene. Vi ber om at alle oppbevarer sitt søppel inne i sin egen leilighet til det blir fraktet dit det skal. Videre ber vi om at foreldre ikke sender små barn ut for å kaste søppel.

 

DYREHOLD

Det er under ingen omstendighet anledning til å lufte hund eller katt i forhagen eller på balkongen. Hund/katt skal alltid føres i bånd på borettslagets område. Vi minner om at alt dyrehold skal registreres. Om dette ikke er gjort, kan registreringsskjema fåes ved henvendelse til borettslagets kontor.

 

BILKJØRING

Parkering av biler i tunene er et brudd på både husordensreglene og veitrafikkloven. Tunene er borettslagets oppholds- og lekeplasser. Vi anmoder alle om å vurdere om det er nødvendig å kjøre bilen inn i tunet, og minner om at det er andelseiers plikt å påse at besøkende overholder reglene. Feilparkerte biler risikerer å bli tauet bort for eiers ansvar og regning.

Så et lite hjertesukk fra irriterte beboere:

Ikke parker biler midt i feltet for strøing eller brøyting, vis hensyn når setter fra deg bilen!

 

Med hilsen
Lise Børstad
Daglig leder