Lia-tunet har adresse Saupstadringen 75 - 81. Tunet består av i alt 61 leiligheter og er det minste tunet i borettslaget.

Lia

Trekanten har adresse Saupstadringen 67 - 73. Tunet består av i alt 94 leiligheter og er det største tunet i borettslaget.

Trekanten

Prærien har adresse Saupstadringen 59 - 65. Tunet består av i alt 80 leiligheter.

 Prærien 

Høyvåg har adresse Saupstadringen 51 - 57. Tunet er det nest minste i borettslaget og består av i alt 71 leiligheter.

Høyvåg 

Trøa har adresse Midteggen 2 - 8. Tunet består av i alt 75 leiligheter.

Trøa 

Egga-tunet har adresse Midteggen 10 - 16. Tunet er tildelt midler for å rustes opp gjennom Bomiljøprosjektet, og består av i alt 93 leiligheter.

 

Egga