Balkonger Det er ikke anleedning til å bore i rekkverk på balkonger/forhager. Hvis du skal bore i forhagegjerde i tegl, ta kontakt med borettslaget.

Balkongflagg skal monteres av vaktmestrene. Dette for å sikre at flagget blir montert på samme plass, og at vi unngår sår og skader på rekkverk og plater. Har du balkongflagg som skal monteres, så ta kontakt med vaktmesterkontoret.

Det er ikke anledning til å male vegger/tak på verandaene i avvikende farger. Det er heller ikke anledning til å male forhagegjerder i tegl.

Ved behov for oppmaling skal borettslaget kontaktes, slik at riktig farge og malingstype kan velges. Dette gjelder også maling av gulv på balkongen. Det er heller ikke anledning til å kle veggene på verandaen med panel eller lignende. Beboere som ignorerer dette og tar seg til rette med egne fargevalg, står økonomisk ansvarlig for borettslagets utgifter ved utbedring.

Det er 3 stk oppheng for blomsterampler i taket på balkongen. Det er ikke anledning til å bore i taket for montering utover disse tre opphengene. Dette gjelder imidlertidig ikke de som bor i øverste etasje og har betongtak.