Styrets sammensetning fra oridnær generalforsamling i mai - 08 og frem til neste ordinære

...

 

Det er lagt ut to nye rundskriv, "Pensjonisttur Fosen-Rakvåg" og "Ro og orden i tun og oppganger".

...