Vi har i dag inngått ny avtale med Telenor. Vi vil nå gå fra 20Mbit opp til 100Mbit linje. Dette vil være betydelig merkbart for beboere som bruker nettet mye. Vi vil også få oppgradert tv-boks som vil sendes ut til hvert enkelt beboer etter hvert.

Budsjettet for 2022 er ferdig behandlet og det er satt av penger til blant annet nye takluker og nye brannslukkningsaparat.

Mvh Styret.