Da har vi hatt første styremøte etter sommerferien.

Vi har gått en befaring i Høyvåg, hvor vi ser behovet for å ta ned 3 trær i det nordlige hjørnet av tunet. Disse vil bli tatt ved første anledning.

Sverresborg Malerservice er godt i gang med maling av av Høyvåg og Lia.

Vi i styret gleder oss til å se sluttresultatet.

Videre fortsetter vi planleggingen og innhenting av pris på ny grillplass.

I løpet av sommeren har det samlet seg en del rot i forskjellige oppganger. Styret kaller inn til oppgangsmøter fortløpende ut over høsten. Ryddighet er viktig i oppgangene da dette kan være brannfarlig, samt at det kan være til hinder for beboere.

Asfaltering og setting av ny kantstein er godt i gang på flere steder i borettslaget og vi regner med at dette ferdigstilles i løpet av høsten.

Mvh Styret.