Dette infoskrivet er utarbeidet i samarbeid mellom Trondheim kommune og Kruse Smith Entreprenør. Vi ønsker på denne måten å gi best mulig informasjon til aktuelle interessenter – særlig dere som er naboer til byggeplassen, for å sikre at dere er orientert om de planer og aktiviteter som vil bli gjennomført i tiden fremover.

Hva skal bygges- og hvordan:

Ny gang- og sykkelbru over Bjørndalen og Dovrebanen skal stå ferdig innen 24.Juni 2022. I tillegg skal det prosjekteres og bygges sykkelveger med fortau på begge sider av dalen som kobler brua til eksisterende g/s veger. Selve brua, som blir 180m lang, vil bli bygget i stål med understøttelse, dvs landkar og 2 søyler, i betong. Brukroppen vil bli bygget i seksjoner som blir fraktet til anleggsområdet på Tiller siden. Her vil disse bli sammenstilt før brua skyves over til andre siden. Med denne byggemetoden er behovet for arbeid i høyden redusert til et minimum. I tillegg er denne metoden meget gunstig for trafikkavviklingen da arbeidet med montering og installasjon kan foregå uten at veiene under brua blir stengt.

 

 

Aktiviteter den nærmeste tiden

Hovedaktiviteten i prosjektet er pr i dag er forberedende arbeider og prosjektering. Det har blitt foretatt grunnundersøkelser på begge sider av dalen (der hvor landkarene kommer) og nede i Bjørndalen hvor søylene skal stå. I tillegg har det blitt foretatt innmålinger for bru og g/s veier samt for jernbanen. Oppstart av anleggsarbeider vil starte på nyåret og da først med etablering av en «motfylling» i bunnen av Bjørndalen. Dette for å «stabilisere» området før videre arbeider starter. Dette medfører at Fv 6682 Bjørndalen må legges om i anleggsperioden.

Fremdriftsplan

 • September – oktober 2020: Grunnundersøkelser (ferdig)
 • November – desember 2020: Innmåling, forberedelser for etablering av riggområder og grunnarbeider
 • Januar – April 2021: Avskoging og grunnarbeider
 • April – August 2021: Betongarbeider (søyler og landkar)
 • September – november 2021: Montasje og installering av bruoverbygning
 • Innen juni 2022: Komplettering av betongarbeider på landkar. Asfaltering og opparbeidelse av området generelt.

Riggplan / anleggsområde:

Hovedriggområdet vil bli etablert på Tiller siden av dalen og her vil brakker og utstyrscontainere i hovedsak bli lokalisert. Bruseksjonene vil også bli sammenstilt her før de «skyves» over til motsatt side. Tilkomst til riggområdet vil bli etablert fra Anne-Kath Parows veg. Ved å plassere hovedriggområdet her vil anleggstrafikk og transport av tunge seksjoner på Saupstadsiden av dalen minimeres noe som er fordelaktig med hensyn på naboer og bebyggelse i nærheten av Saupstadringen. Det vil i tillegg bli etablert en midlertidig tilkomst fra Saupstadringen til anleggsområdet på vestsiden av Bjørndalen. Tilkomst til byggegroper for etablering av fundamenter og søyler (Akse 2 og 3) vil bli fra Fv 6682 nede i Bjørndalen.

Det er viktig at naboer er kjent med de ulike fasiliteter og følger de anvisninger og skilter som vil bli etablert underveis i anleggsperioden. Ytterligere detaljer og informasjon vil komme i påfølgende infoskriv. Vårt viktigste mål er at alle som bor i nærheten av byggeplass – og de som jobber på byggeplass ikke skal bli utsatt for noen uheldige eller farlige situasjoner.

Hvem bygger?

Prosjektet blir levert av totalentreprenør Kruse Smith Entreprenør, på oppdrag fra byggherre Trondheim kommune. Kruse Smith har med en rekke profesjonelle underleverandører som bidrar i prosjektet. Her nevnes noen av disse:

 • AFRY, rådgivende ingeniører
 • Ottar Augdal AS, grunn/utomhus arbeider
 • Bladt Industries A/S (Dk), bruoverbygning (stål) og installasjon av denne
 • Terratec AS, oppmåling og stikking
 • Rambøll, grunnundersøkelser (utført)

Flere underleverandører blir involvert ettersom prosjektet skrider fremover.

 

Kontaktpersoner:

Trondheim kommune:

Prosjektleder Ivar Arne Devik

Tlf.: 926 18 401

e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Assisterende Prosjektleder Bård Sand

Tlf.: 924 58 949

e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Kruse Smith Entreprenør AS:

Prosjektleder Arild Lervik

Tlf.: 954 66 321

e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.