Siden det har blitt en stigende økning i smitten i Trondheim har borettslaget vedtatt nye smittervernstiltak, dette for å sørge for at vi skal kunne oppprettholde den nødvendige beredskapen gjennom vinteren.

Derfor har daglig leder Lise Børstad hjemmekontor fra mandag 14/12, og det blir redusert bemanning blant vaktmestrene. På grunn av dette stopper vi rask-kjøring og -henting, samt at det ikke blir utleie av tilhengere og annet utstyr.

Vi ser oss nødt til å gjennomføre disse tiltakene fram til at det er en nedadgående trend i smitten. Dette gjøres som sagt for at vi skal kunne opprettholde den nødvendige beredskapen i tilfelle det blir oppdaget smitte blant de ansatte.

Henvendelser i perioden må skje på telefon 72839020.

Vi håper at beboerne viser forståelse for de tiltak som vi ser oss nødt til å gjennomføre, og håper vi snart kan gå tilbake til normal drift.