Vi har tatt inn en del anbud på diverse forefallende arbeid. Vasking av fasader, utbedring av takluker og utbedring av sokler på forhagene.
Forhåpentligvis  har vi fått inn de anbudene vi trenger til neste styremøte, slik at vi kan ta avgjørelser på hvilke aktører vi skal
velge.

Ellers er det stille og rolig i borettslaget. Vi gleder oss til vår. :)

Mvh Styret