Vi har i dag vedtatt at vi skal sende inn en søknad om støtte til ett bomiljøtiltak i regi av Sparebank 1. Dette vil blant annet innebære en type gapahuk som vi kan bruke på våre fellesarealer.

Det vil bli utdelt nye brannslukningsapparat i kommende uke, ett informasjonsskriv vil bli distribuert til beboerne på slutten av denne uken.

Som dere kanskje har merket holder Tensio på med å utbedre trafoene våre. Dette arbeidet vil avsluttes i nær fremtid.

Mvh Styret.