Det ble behandlet standard saker som godkjenning av nye andelseiere, søknad bruksoverlatning og søknader om montering av varmepumper.
Perioderapport regnskap pr. 31.08.2022 ble gjennomgått. Regnskap er i tråd med årets budsjett. Budsjettprosessen for 2023 er godt i gang.

Driftsavdelingen har det siste året sett nærmere på oppgradering av våre «It-systemer» med tanke på sikkerhet og effektivisering av driftsløsninger. Styret vedtok å erstatte HMS-portalen til TOBB med FDV-systemet LAFT. Styret og driftsavdelingen har stor tro på at dette valget vil sikre oss god og effektiv byggdrift i borettslaget i det videre arbeidet.

Det er ellers planlagt for opptak av løv. Mindre endring på innkjøringen til Tun Egga vil bli utført før vinteren, slik at vi også der kan få traktorhengeren ved ekstratømming – avfall inn på tunet.

Det vil bli sendt ut nyhetsbrev i uke 42.

Mvh Styret.