I dette skrivet vil dere få generell informasjon, status på det som er utbygd frem til dags dato og hva som gjenstår av arbeid. Skal også prøve å oppsummere rundt de utfordringene vi har støtt på og hvilke tiltak som er iverksatt.

Flere har muligens lagt merke til at vi har skiftet navn fra Ohmia Charging til Aneo Mobility. Dette endrer ingenting for deg som kunde.
Vil du vite mer rundt dette, kan du finne ytterligere informasjon på våre hjemmesider: https://www.aneo.com/tjenester/mobility/nyheter/ohmia-blir-aneo/

Generell forklaring av ladeanleggets oppbygging
De ladeanleggene vi bygger tilrettelegges ved at vi klargjør alle parkeringsplasser for lading. På uteparkeringer bygger vi ut etappevis over tid, ut fra behov og forespørsel, i tett dialog med styrene.

Ladeanleggene bygges med laststyringssystem som gjør at vi kan balansere lading ut fra bilenes behov og samtidig utnytte tildelt effekt fra nettselskapet på en best mulig måte gjennom hele døgnet.

Ett minimumskrav når vi dimensjonerer våre ladeanlegg er 1500 watt per parkeringsplass vi bygger ut for. Det vil si at dersom alle parkeringsplassene med ladeboks har elbil, alle har en aktiv ladepakke og lader samtidig så må vi garantere at bilene får minimum 1500 watt.

Det man ser er at folk lader til ulike tidspunkt av døgnet, har ulikt kjøremønster og derav ladebehov og at bilene er bygd opp ulikt i forhold til hva de kan ta imot av ladeeffekt.

Summen av sannsynlighet og samtidighetsfaktorer gjør at de fleste vil oppleve å få nok effekt når behovet for lading oppstår.

Merk! Det er anbefalt å koble til lading når man har mulighet og dermed lade oftere – fremfor å vente til bilen har lav rekkevidde for så å lade opp fullt.

Dersom alle parkeringsplasser skulle vært fulldimensjonert for til enhver tid maks lading som bilen kan ta imot, ville effektbehovet blitt såpass høyt at nettselskapet ikke kan levere nok energi til alle. Det er her systemer for laststyring og -balansering kommer inn.

Viser under et eksempel på en utregning av ladeanleggets effektbehov: Dersom vi bygger ut et ladeanlegg for 20 parkeringsplasser vil effektbehovet være 20 x 1500 watt = 30.000 Watt = 30 kW.

Et laststyringssystem utnytter da tilgjengelig effekt og fordeler effekten (30 kW) ut fra ladebehovet til bilene. Det er bilen som forteller ladeanlegget hva den klarer å imot av effekt.

Oppsummering & utfordringer med ladeanleggene

Ladeanleggene i de tre parkeringskjellerne, som har blitt åpnet for bestilling av ladepakker, har vært midlertidig tilkoblet samme fordeling, og forsyning fra nettselskapet, som snøsmelteanlegget hos dere. Dette ble gjort i påvente av at de nye forsyningskablene fra nettselskapet må tilkobles av Tensio TS i sitt forsyningsnett.

Merk! Vi har satt opp egne strømmålere som står på Aneo, slik at dette har ikke resultert i høyere strømforbruk på fellesanleggene i deres borettslag.

De midlertidige anleggene vi har i dag har sin begrensning av kapasitet på bakgrunn i at når snøsmelteanlegget trekker en gitt effekt – så vil ladeanlegget ha tilsvarende mindre tilgjengelig effekt å fordele ut til de bilene som har et ladebehov.

Bilene blir plassert i en ladekø når det ikke er nok tilgjengelig effekt. Dette gjør at dere kan oppleve at ladingen ikke starter med en gang etter dere har plugget til bilen. Da er det bare å la ladekabel og bil stå tilkoblet. Flere har også opplevd treg lading (lav effekt) til tide og utide avhengig av hvor mye effekt snøsmelteanlegget bruker.

I desember måned har vi hatt ekstra utfordringer med kapasiteten på ladeanleggene i parkeringskjellerne ved Saupstadringen 59-61 og 79-81. Her er det gjort tiltak for å bedre ladekapasiteten med bl.a. å slå av noe av snøsmelteanlegget i perioder. Dette er gjort i samråd med deres Driftsleder, Frank Arne.

Et annet midlertidig tiltak som nå iverksettes er at beboerne som har aktive ladepakker i parkeringskjellerne vil kunne ta kontakt med Frank Arne for en ladebrikke som vil fungere på uteanlegget ved Saupstadringen 51 frem til alle ladeanleggene ferdigstilles.

Dialogen mellom oss i Aneo, elektroinstallatør vi har engasjert for byggingen og nettselskapet har vært en av utfordringene som har resultert i lang ventetid for dere. Her foregår det nå en tett dialog og oppfølging mellom alle partene for å konkretisere tiltakene og forplikte på datoer for når dette skal utbedres. Noen utbedringer vil skje allerede nærmeste dagene og ukene.

I etterkant vil det også bli kjørt en evalueringsprosess for forbedring av våre interne rutiner.

Vi beklager på det sterkeste de ulempene dette har medført til både aktive ladekunder og alle beboere i Midteggen Borettslag som blir berørt av dette.

Status og fremdrift for ladeanleggene
Videre vil jeg oppsummere kort for hvert enkelt ladeanlegg hva som er utbygd og hva som gjenstår av arbeid.

Parkeringskjeller ved Saupstadringen 59-61
- Alle p-plassene har blitt klargjort for lading ved montasje av en bakplate (ladeboks).
- Ny forsyningskabel er lagt fra nettstasjonskiosken til nettselskapet og frem til vår hovedfordeling.

Gjenstående arbeid: Vi venter nå på tilkobling av kabelen i nettstasjonen og måleroppsett som utføres av Tensio TS.

Parkeringskjeller ved Saupstadringen 79-81
- Alle p-plassene har blitt klargjort for lading ved montasje av en bakplate (ladeboks).

Gjenstående arbeid: Her venter vi nå på måleroppsett som utføres av Tensio TS og etter dette er utført må vi foreta en utkobling/ombygging på vår side for å ferdigstille ladeanlegget.

Uteparkering ved Saupstadringen 67
- Alle p-plassene har blitt klargjort for lading ved montasje av en bakplate (ladeboks).
- Ny forsyningskabel er lagt fra nettstasjonskiosken til nettselskapet og frem til vår hovedfordeling.

Gjenstående arbeid: Vi venter nå på tilkobling av kabelen i nettstasjonen som utføres av Tensio TS.

Uteparkering ved Saupstadringen 51
Dette ladeanlegget er i drift. Her blir det søkt om økt effektbehov til nettselskapet og ladeanlegget skal utvides i løpet av første halvår 2023.

Parkeringskjeller ved Midteggen 6-8
- Alle p-plassene har blitt klargjort for lading ved montasje av en bakplate (ladeboks).

Gjenstående arbeid: Her må det legges en ny forsyningskabel fra nettstasjonskiosken til nettselskapet samt en tilkobling og måleroppsett som utføres av Tensio TS.

Uteparkeringene ved Midteggen 2 og Midteggen 10
Disse 2 ladeanleggene er ikke satt i drift.

Gjenstående arbeid:
- Her gjenstår det noe koblingsarbeid fra elektroinstallatør på det som er satt opp i dag. I tillegg må også fordelingsskapene settes opp av elektroentreprenøren.
- Tilkobling og måleroppsett fra Tensio TS.

Vennlig hilsen
Kjetil Stene Skjærvik
Prosjektleder Aneo Mobility

(+47) 464 26 000
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.