Rundskriv

til alle beboere


OPPBEVARING AV RASK OG TING SOM SKAL KASTES I KJELLERNE

 

INNGANGSPARTIENE

Mange plasser er det skrevet med tusj eller satt opp klistremerker både på ringetablået ute og på postkassene. Dette er ikke pent! Borettslagets kontor tar hånd om utskifting av navnelapper kostnadsfritt. Vi kan imidlertid ikke skifte navnelapper uten at vi får opplyst hvilke navn som skal stå der. Vi ber derfor om at tusj og klistremerker blir fjernet, og at det tas kontakt med borettslaget for korrekt merking. For de som mangler navn på inngangsdøra, kan borettslaget også være behjelpelig med å skaffe enkle navnelapper til inngangsdørene kostnadsfritt.

 

SØPPELHÅNDTERING

Enkelte beboere setter fra seg søppelposer i yttergangen for at de skal kaste søppelet i containeren «neste gang de skal ut». Dette skaper søppellukt i oppgangen, og er til irritasjon for naboene. Vi ber om at alle oppbevarer sitt søppel inne i sin egen leilighet til det blir fraktet dit det skal. Videre ber vi om at foreldre ikke sender små barn ut for å kaste søppel.

 

DYREHOLD

Det er under ingen omstendighet anledning til å lufte hund eller katt i forhagen eller på balkongen. Hund/katt skal alltid føres i bånd på borettslagets område. Vi minner om at alt dyrehold skal registreres. Om dette ikke er gjort, kan registreringsskjema fåes ved henvendelse til borettslagets kontor.

 

BILKJØRING

Parkering av biler i tunene er et brudd på både husordensreglene og veitrafikkloven. Tunene er borettslagets oppholds- og lekeplasser. Vi anmoder alle om å vurdere om det er nødvendig å kjøre bilen inn i tunet, og minner om at det er andelseiers plikt å påse at besøkende overholder reglene. Feilparkerte biler risikerer å bli tauet bort for eiers ansvar og regning.

 

Så et lite hjertesukk fra irriterte beboere:

Ikke parker biler midt i feltet for strøing eller brøyting, vis hensyn når setter fra deg bilen!

 

 

Med hilsen


Lise Børstad

Daglig leder