Til andelseierne - Saupstad, 20/03/2008

 

INNLÅSINGSASSISTANSE

 

Securitas AS vil fra 1.4.08 ha ansvaret for innlåsingstjeneste for beboere som har låst seg ute. Prisen for denne tjenesten er kr 450,- inkl mva hele døgnet. Assistanse kan bestilles på tlf 900 99 385.

 

 

Med hilsen


Lise Børstad

Daglig leder