Til andelseierne - Saupstad, 10.06.2009

 

STRØMAVTALE

 

TOBB Kraftforvaltning har forhandlet frem ny strømavtale med Trondheim Energi AS, og Styret i Midteggen Borettslag har vedtatt å tilslutte seg denne.

 

Prisen blir fastsatt på følgende måte:

 

Trondheim Energi vil gjennomføre aktiv forvaltning av strømforbruket i laget. TE vil overvåke markedet og forvalte kraftporteføljen ved å foreta kjøp og salg i kraftmarkedet når markedet tilsier det. Målet er å minimere kraftkostnaden.

 

Resultatet av avtalen vil avhenge av forvalters evne til å gjøre gode posisjoner i kraftmarkedet, og risikoen er redusert med en maksprisgaranti.

 

Maksimalprisen i avtalen vil være Trondheim Energis gjennomsnittlige variable kraftpris for avregningsperioden (kvartal) med en rabatt på 1,00 øre/kWh inkl mva.

 

Månedlig fastbeløp er kr 35,- per måned per anlegg.

 

All kraft som blir levert i avtalen er garantert fornybar miljøvennlig energi uten CO2-utslipp - 100 % vannkraft.

 

I tillegg til prisen i denne avtalen kommer de til enhver tid gjeldende offentlige avgifter og nettleie. Hvis eier av deltakende anlegg ikke avleser selv, vil Trondheim Energi stipulere målerstand ved oppstart og avslutning.

 

Ingen beboere er bundet av avtalen. Den som ønsker å benytte seg av annet strømtilbud, står fritt til det.

 

 

Med hilsen

for Styret i MIDTEGGEN BORETTSLAG


Lise Børstad

Daglig leder