Styret i Midteggen Borettslag har vedtatt å øke felleskostnadene med 2,5 % fra 01.01.16.
Ny leie per måned for de enkelte andelene blir da:
2-roms kr 3 129
3-roms kr 4 498
4-roms kr 5 276

Ny kostnad for kabel-tv/internett per måned per enhet blir 239,- kroner fra 01.01.16.
Garasjeleie økes med 2,5 % fra 01.01.16.

Grunnlaget for styrets beslutning er budsjettet for 2016, som er laget ut ifra borettslagets kjente og forventede inntekter og utgifter.

For de eierne som ikke benytter avtalegiro, vil nye fakturaer bli tilsendt så snart de foreligger. De som benytter avtalegiro bør kontrollere at beløpsgrensen på avtalegiro ikke overskrides.

Midteggen Borettslag
Styret