Til andelseierne i Midteggen Borettslag                                                   Saupstad, 19.11.2018

 

FELLESKOSTNADER 2019

Det blir ingen økning i felleskostnadene fra 1.1.2019.

 

KABEL-TV/INTERNETT

Vi har hatt fastavtale med Canal Digital/Telenor i 3 år. Fastavtalen har nå gått ut.

Ny avtale gjør at kabel-TV/Internett øker med kr 60,- per måned fra kr 239,- til kr 299,- fra 01.01.2019.

 

Grunnlaget for styrets beslutning er budsjettet for 2019, som er laget ut fra borettslagets kjente og forventede inntekter og utgifter.

 

For de eierne som ikke benytter avtalegiro, vil nye fakturaer bli tilsendt så snart de foreligger. De som benytter avtalegiro bør kontrollere at beløpsgrensen på avtalegiro ikke overskrides.

 

Med hilsen

for Styret i MIDTEGGEN BORETTSLAG

 

Lise Børstad

Daglig leder