Bane Nor skal etter hvert i gang med rydding av skog langs jernbanen i dalen. Det kan derfor forekomme noe støy ved hugging av trær og annen vegetasjon.

Vi har i dag planlagt den kommende Grøtfest 7.desember. Vi håper at så mange som mulig kan delta og at dette kan gjennomføres som planlagt mtp. korona.
Vi har også godkjent budsjett for 2022 og vi er fornøyd med den økonomiske situasjonen.
Ellers er vaktmesterne på «tå-hev» når det kommer til brøyting og strøing i borettslaget.

Mvh Styret.