Til eierne i Midteggen Borettslag                                                                            Trondheim, 14.12.2017
 
 
FELLESKOSTNADER FRA 01.01.18
 
Felleskostnadene holdes uendret fra 01.01.18
Grunnlaget for styrets beslutning er budsjettet for 2018(se vedlagt PDF-fil).
 
For de eierne som ikke benytter avtalegiro/e-faktura, vil nye fakturaer bli tilsendt så snart de foreligger.
De som benytter avtalegiro/e-faktura bør kontrollere at beløpsgrensen ikke overskrides.

 
 
Midteggen Borettslag

styret